Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Autostrady

Ogólne informacje:

 • tekst powinien zostać nadesłany na adres mailowy: j.glapinska@elamed.pl lub w przypadku zbyt dużego rozmiaru na serwer ftp, którego dane dostępne są pod tym samym adresem mailowym.
 • Z wszelkimi pytaniami proszę dzwonić pod numer (32) 788 52 04.

Objętość tekstu:

 • nie narzucamy naszym autorom żadnych ograniczeń co do długości tekstu, ponieważ wszystko zależy od stosunku jego wielkości do ilości nadesłanego materiału graficznego. Jednak 14 000 znaków jest najbardziej optymalną ilością tekstu.
 • redakcja zastrzega sobie prawo do skrócenia/dzielenia tekstów w przypadku gdy będą one zbyt długie (po wcześniejszej konsultacji z autorem). Tekst będzie w takim przypadku publikowany w kolejnych numerach magazynu,
 • tekst powinien zostać nadesłany w pliku * doc. czcionka: Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza.

Części składowe tekstu:

 • na samym początku tekstu powinno zostać umieszczone imię i nazwisko autora (ów). Jeśli autor posługuje się tytułem naukowym i reprezentuje placówkę naukową to prosimy o umieszczenie także tych informacji na początku tekstu,
 • następnie w sposób wyraźny powinien zostać zaznaczony tytuł. Nie powinien on być zbyt obszerny, powinien natomiast przyciągać uwagę i oddawać treść całego artykułu,
 • jeśli zawartość artykułu narzuca zbyt długi tytuł, można użyć podtytułu, który dopełni informacji,
 • lead jest swoistym kilkuzdaniowym wprowadzeniem do całej publikacji, mającym zachęcić czytelnika aby zagłębił się w jego zawartość. Najczęściej w tekście jest pogrubiony i znajduje się pod tytułem,
 • śródtytuły to tytuły poszczególnych części artykułu, które nie tylko dynamizują tekst ale dzielą go wizualnie i szeregują go na poszczególne zagadnienia,
 • zdania lub wyrazy pogrubione (bold) w tekście muszą mieć merytoryczne uzasadnienie i muszą stanowić najważniejsze stwierdzenia bądź wyrazy, na które autor pragnie zwrócić uwagę czytelnika,
 • redakcja praktykuje zamieszczenie anglojęzycznego podsumowania przy każdej publikacji dlatego w ramach możliwości prosi o jego nadsyłanie,
 • bibliografia powinna być ujednolicona w następujący sposób:
  • pozycje książkowe np.: Martens N., Morciniec E.: Mały słownik niderlandzko – polski. Wiedza i Ty, Warszawa 2006,
  • cytowane artykuły np.: Stefańczyk B., Mieczkowski P.: Sole organometaliczne w mieszankach mineralno – asfaltowych. „Magazyn Autostrady”, 2008, 06, 36 – 42.

Materiał graficzny:

 • materiały graficzne (zdjęcia, rysunki, tabele) powinny zostać nadesłane w jakości nadającej się do publikacji (minimum to 300 dpi w oryginalnym rozmiarze),
 • materiał graficzny może zostać wklejony do dokumentu tekstowego lub przysłany osobno,
 • każde zdjęcie (fot.), tabela, rysunek (rys.) musi mieć swój podpis i jeśli nie stanowi ilustracji musi mieć swoje odniesienie w tekście,
 • każdy element graficzny powinien zostać kolejno ponumerowany,
 • sugerowane formaty plików graficznych to PDF. JPG. AVI, TIF, EPS

Dobre rady:

 • przygotowując tekst przede wszystkim myślimy o czytelniku!
 • długie tytuły, śródtytuły nie są interesujące i zostaną zmienione,
 • zbyt duża ilość wyliczeń, podpunktów zaburza płynność tekstu i nie jest dobrze przyjmowana przez czytelników,
 • redakcja nie stosuje podkreśleń w tekście, zamiast tego można użyć pogrubienia (bolda),
 • każde zdjęcie wymaga podania jego źródła. Zdjęcia pochodzące z Internetu mają zbyt słabą jakość do publikacji i są niewiadomego pochodzenia. Redakcja nie publikuje zdjęć, do których osoba je nadsyłająca nie ma praw autorskich,
 • artykuły nadsyłane bez materiału graficznego nie nadają się do publikacji i redakcja będzie wyszukiwać ilustracji we własnym zakresie (po konsultacjach z autorem).

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij