STRABAG podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę o wartości 478,9 mln PLN. W ramach realizowanego kontraktu powstanie 10 km odcinek drogi ekspresowej S19.komunikacyjnego „Via Carpatia”.

Planowany odcinek z Miejsca Piastowego do Dukli na Podkarpaciu, stanowiącego część międzynarodowego korytarza

Trasa ekspresowa prowadzić będzie do przejścia granicznego z Republiką Słowacką w Barwinku. W ramach projektu powstanie droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m i pasem rozdzielającym wraz z węzłem drogowym „Dukla”. Wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) w pobliżu miejscowości Równe. Lokalizacja MOP-ów zapewni możliwość postoju i odpoczynku podróżujących przemieszczających się w kierunku Rzeszowa lub Barwinka. Budowana trasa S19 przebiegała będzie w bliskim sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 19. Inwestycja będzie częściowo zlokalizowana na obszarze terenu górniczego oraz w pobliżu rzeki Jasiołka. W ciągu drogi powstanie 6 mostów, 3 estakady, 5 wiaduktów i 4 przejścia dla zwierząt. Na węźle drogowym oraz na terenie MOP zainstalowane zostanie energooszczędne oświetlenie LED. W ciągu S19 wybudowane zostaną urządzenia ochrony środowiska, a kolidująca infrastruktura techniczna ulegnie przebudowie.

Inwestycja realizowana będzie w formule projektuj i buduj i zgodnie z harmonogramem, powstanie w 36 miesięcy, nie wliczając 3 okresów zimowych po 4 miesiące.

Droga ekspresowa S19 jest częścią trasy Via Carpatia, która połączy Bałtyk z Morzem Egejskim i Czarnym. Jej długość na ternie Polski wynosi niemal 600 km i skomunikuje największe miasta położone wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej: Białystok, Lublin i Rzeszów. Celem inwestycji jest poprawa dostępności transportowej podkarpacia, która wpłynie na aktywizację gospodarczą obszaru i makroregionu.

STRABAG jest obecnie zaangażowany w budowę ponad 230 km tras ekspresowych w Polsce. Podpisany kontrakt jest piątą z kolei umową zwartą w ciągu ostatnich trzech miesięcy z GDDKiA na budowę łącznie 70 km dróg szybkiego ruchu. Zlecono nam zadania dotyczące budowy: autostrady A2 w pobliżu Siedlec, obwodnicy Słupska na drodze S6, obwodnicy Chełma w ciągu trasy S12 oraz obwodnicy Pułtuska na drodze DK61.

 

źródło i fot.: http: Strabag


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij