Branża budowlana zyskuje nowy podmiot w zakresie projektowania i wykonawstwa specjalistycznych robót geotechnicznych.

Spółki Stump-Hydrobudowa sp. z o. o. i FRANKI Polska sp. zo.o. podjęły decyzję o połączeniu, które nastąpiło na początku czerwca 2021 roku.

Stump Franki sp. z o.o.

1 lutego 2021 roku zarządy obydwu spółek podpisały Plan Połączenia, który rozpoczął ostatni etap działań, mających na celu formalne połączenie.
Połączenie obejmuje spółkę Stump-Hydrobudowa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz spółkę FRANKI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana). Procedura odbywa się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Połączenie dwóch marek, doświadczenia oraz technologii.

Decyzja jest następstwem realizacji strategii spółek, która w horyzoncie długoterminowym ma doprowadzić do zwiększenia rentowności i efektywności prowadzonej działalności. Ideą połączenia jest realizacja synergii sprzedażowych. Połączenie umożliwi lepsze wykorzystanie zasobów i poszerzy ogólnokrajową ofertę całego zakresu działalności specjalistycznej firm Stump i FRANKI w Polsce. Daje to dodatkowe możliwości na rynku i jeszcze lepszą ofertę dla klientów.

 

źródło i fot.: stumpfranki.pl

 

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij