25 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość wręczenia Zarządowi Dróg Wojewódzkich nagrody przyznanej przez firmę Orlen Asfalt.

Tytuł Ambasadora w programie „Innowacyjne drogi samorządowe” przyznała Kapituła po raz pierwszy. Nagrodę odebrał Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach.
 
– Zarząd Dróg Wojewódzkich stosuje najnowocześniejsze rozwiązania w budowie dróg, co przekłada się na ich jakość i trwałość. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo użytkowników dróg i komfort kierowców, dzięki czemu województwo śląskie ma jedną z najlepszych sieci drogowych w Polsce. Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa nie rezygnujemy z nowych inwestycji, poprawiając sieć komunikacyjną w regionie –  powiedział podczas uroczystości Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.
 
Oto komunikat wydany na tę okoliczność przez Orlen Asfalt, fundatora nagrody:
ZDW Katowice pierwszym Ambasadorem w programie Innowacyjne Drogi Samorządowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach jako pierwszy przedstawiciel strony samorządowej otrzymał tytuł Ambasadora w programie Innowacyjne Drogi Samorządowe, uruchomionym i prowadzonym przez ORLEN Asfalt. Celem projektu jest popularyzacja innowacyjnych technologii budowy dróg, które przełożą się na ich trwałość.
 
W listopadzie 2020 roku ORLEN Asfalt ogłosił uruchomienie programu Innowacyjne Drogi Samorządowe, który ma pomóc w promocji innowacyjności w samorządach oraz poprawić jakości dróg w Polsce. Dla jednostek samorządu terytorialnego objętych programem spółka przygotowała szereg szkoleń oraz możliwość współpracy przy realizacji inwestycji drogowej. Mimo, że nabór wniosków do programu trwa do końca czerwca tego roku, Zarząd ORLEN Asfaltu już teraz postanowił nagrodzić Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
 
– Ideą programu jest edukacja i wsparcie dla samorządów, które chcą stosować innowacyjne asfalty na drogach. Właśnie dla takich jednostek przygotowaliśmy naszą ofertę. O Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach możemy mówić jako o liderze w promocji jakości i innowacji na drogach. Jednym z wielu osiągnięć jest powszechne stosowanie technologii asfaltów wysokomodyfikowanych, która obecnie uważana jest za jedną z najnowocześniejszych na świecie. To właśnie w uznaniu za wybitne dokonania ZDW Katowice trafia na listę Ambasadorów w programie Innowacyjne Drogi Samorządowe – mówi Marek Pietrzak, Prezes ORLEN Asfalt.

Technologia asfaltów wysokomodyfikowanych polega na stosowaniu lepiszcza asfaltowego, w którym objętościową przewagę ma sieć elastomerowa, co sprawia, że lepiszcze prezentuje szereg cech typowych dla polimeru i wyraźnie poprawia właściwości funkcjonalne nawierzchni. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach już w 2013 roku zastosował to rozwiązanie. Był to pierwszy w Polsce i czwarty w Europie odcinek wykonany w tej technologii. Trzy lata później po raz pierwszy na świecie wykonano drogę tzw. perpetual pavement (nawierzchnię długowieczną), tzn. z zastosowaniem asfaltów wysokomodyfikowanych w pełnym pakiecie warstw drogowych. Od 2017 roku wszystkie nawierzchnie nowopowstałych dróg w technologii asfaltowej są wykonywana właśnie w taki sposób.

– Zastosowanie nowej technologii, kiedy robi się to po raz pierwszy w Polsce, jako jedni z pierwszych w Europie, a tym bardziej na świecie jest ogromnym wyzwaniem – mówi Zbigniew Tabor, Dyrektor ZDW w Katowicach. – Dzięki bardzo dobrej współpracy z Działem Badań, Rozwoju i Innowacji ORLEN Asfalt osiągnęliśmy bez wątpienia sukces. Jesteśmy wdzięczni za pomoc i współpracę przy wdrożeniu tej technologii. Drogowcy z Niemiec doceniając nasze doświadczenia również zainteresowali się tym lepiszczem i w tym roku wykonają pierwszy odcinek z zastosowaniem asfaltu wysokomodyfikowanego. Dziękując za wyróżnienie, jakim jest tytuł Ambasadora w programie Innowacyjne Drogi Samorządowe, chcę podkreślić, że od wielu lat konsekwentnie wdrażamy działania, które można w skrócie określić hasłem „Jakość i trwałość dróg to nasz cel”.

O tytuł Ambasadora w Programie Innowacyjne Drogi Samorządowe ubiegać się mogą jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe jednostkom samorządu terytorialnego, które chcą wdrażać innowacyjne rozwiązania w obszarze budowy dróg. Podstawą jest prawidłowo złożony wniosek, który należy przesłać poprzez stronę innowacyjnedrogi.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie przez Kapitułę, powołaną przez Zarząd ORLEN Asfalt. Na podstawie przeprowadzonej analizy pod kątem kryteriów określonych w Regulaminie, Kapituła zdecyduje o przystąpieniu danej jednostki do Programu. Samorządy objęte programem będą mogły wziąć udział w serii szkoleń i warsztatów związanych z zapewnieniem jakości dróg, a także nawiązać relacje biznesowe na preferencyjnych warunkach.

źródło i fot.: zdw.katowice.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij