Prace na budowie prawie 7-kilometrowego drugiego etapu obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 idą zgodnie z planem.

Na prawie całej długości realizowanego odcinka układane są kolejne warstwy konstrukcji nawierzchni - wzmacniająca, podbudowy oraz wiążąca. Poza układaniem kolejnych warstw trwają prace przy wykopach, budowie nasypów oraz humusowaniu skarp i rowów. Wykonawca realizuje prace przy dziewięciu obiektach mostowych, w tym na niektórych już w zakresie wyposażenia obiektu w drogowe bariery ochronne.

Na październik zaplanowano prace przy montażu barier ochronnych na dojazdach do obiektów mostowych oraz montaż schodów skarpowych, balustrad schodów skarpowych oraz umocnieniu skarp poprzez humusowanie. Prowadzone są roboty elektroenergetyczne w zakresie budowy oświetlenia drogowego oraz roboty w branży sanitarnej oraz teletechnicznej.

GDDKiA


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij