STRABAG rozpoczyna realizację zachodniej obwodnicy Zielonek. Kontrakt prowadzony jest w formule projektuj i buduj, w tym 16 miesięcy przeznaczone jest na prace projektowe.

Umowa na zaprojektowanie i budowę zachodniej obwodnicy Zielonek została podpisana w dniu 08.04.2020 r. przez Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Zarządem Inwestycji Miejskich w Krakowie oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Inwestycja realizowana jest w podziale na dwa odcinki, odpowiednio:

- odcinek miejski o długości 1,05 km realizowany dla ZIM w Krakowie,

- odcinek pozamiejski o długości 1,15 km realizowanym dla ZDW w Krakowie.

W ramach podpisanej umowy zaprojektowany i wybudowany zostanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej Nr 794, stanowiącej część tzw. Trasy Wolbromskiej o łącznej długości ok. 2,2 km. Początek odcinka znajduje się na skrzyżowaniu z ul. Pachońskiego w Krakowie, na połączeniu z inwestycją Krakowskiego Szybkiego Tramwaju na Górkę Narodową (dzielnica Krakowa), a kończy się na przyszłym Węźle Zielonki, na rozpoczynanej wkrótce budowie Północnej Obwodnicy Krakowa (S52).

Zakres robót realizowanych w ramach kontraktu obejmuje między innymi:
- budowę Trasy Wolbromskiej – droga klasy G, o długości ok. 2,2 km. oraz przekroju 2x2 (dwa pasy jezdni o szer. 7 m w każdym kierunku, pasie rozdzielającym o szer. 3 m i poboczu o szer. 1,25 m),
- budowę łącznika Trasy Wolbromskiej z ul. Glogera (obecna DW 794) o dł. ok. 300 m, wraz z budową ronda turbinowego na włączeniu do Trasy Wolbromskiej,
- przebudowę ul. Glogera (DW 794) na dł. ok. 200 m,
- budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową 95 Kraków Mydlniki – Podłęże,
- budowę podziemnego przejścia dla pieszych pod obwodnicą.
- montaż systemu zarządzania ruchem oraz oświetlenia i ekranów akustycznych (o dł. ok. 3,9 km).

Wybudowana zostanie również sieć dróg zbiorczych do obsługi przyległego terenu, powstaną chodniki (4,5 km) oraz ścieżki rowerowe (1,8 km), a także infrastruktura komunikacji miejskiej (5 zatok autobusowych i pętla).

Przebudowane zostaną urządzenia i sieci (sieć sanitarna, wodociągi, gazociągi, energetyka, teletechnika, kanał CO, urządzenia PKP) oraz dwie linie energetyczne wysokiego napięcia. Powstanie system odwodnienia wraz ze zbiornikami retencyjnymi.

Trasa Wolbromska stanowić będzie jeden z głównych dojazdów do centrum miasta z miejscowości położonych na północ od Krakowa.

STRABAG


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij