W sierpniu ubiegłego roku rozpoczęły się prace przy budowie obwodnicy Niemodlina w ciągu DK46. Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły na to, żeby wykonawca kontynuował prace pomimo przerwy zimowej.

Podczas przerwy zimowej wykonawca prowadził prace drogowe głównie w zakresie robót ziemnych, przygotowania podłoża oraz wzmocnieniania nośnych gruntów poprzez stabilizację lub wymianę. Na bieżąco wykonywano rowy odwadniające, do których odprowadzana jest woda z odsłoniętego podłoża, co uniemożliwia jego nadmierne zawilgocenie. Wykonawca skupił się także w tym czasie na przygotowaniu dojazdów (dróg technologicznych) do obiektów inżynierskich umożliwiając tym samym ich realizację.Kontynuowane były prace na sześciu obiektach inżynierskich, a w lutym rozpoczęto realizację przy kolejnym siódmym obiekcie.

Aktualnie realizowane są roboty ziemne  w zakresie wykopów oraz nasypów. Zrealizowane zostały prace związane z odcinkowym wykonaniem warstw mrozoochronnych, a na łączniku Sosnówka wykonano odcinek próbny dla podbudowy mineralno-bitumicznej oraz warstwy wiążącej.

Ponadto wykonawca kontynuuje prace na siedmiu obiektach mostowych oraz rozpoczął prace przy kolejnym obiekcie. Kontynuowane są także prace przy przebudowie sieci wodociągowych, energetycznych oraz rozpoczęto przebudowę sieci teletechnicznych.

Budowana obwodnica o łącznej długości ok. 11,5 km ominie Niemodlin po południowej i wschodniej stronie. Na początkowym, blisko 5-kilometrowym odcinku, będzie to droga z układem pasów 2+1, a przed węzłem Niemodlin rozpocznie się dwujezdniowy odcinek z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni.

Na trasie drogi, o klasie technicznej GP, powstaną dwa węzły drogowe (Niemodlin i Sosnówka) oraz 18 obiektów inżynierskich. Największym z nich będzie most nad rzeką Ścinawą o długości 296 m.

Wybudowana obwodnica Niemodlina poprawi przepustowość miejskich ulic i płynność ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar miasta. Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa zarówno kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Niemodlina, ale również wsi Brzęczkowice i Sosnówka.

Planowany termin oddania obwodnicy do ruchu to IV kwartał 2021 roku.

GDDKiA


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij