Konferencja ,,Nowy system wymagań technicznych w mostownictwie" odbędzie się 30 czerwca 2020 r. w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce - w sali Beta.

Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury przez 15 miesięcy, od października 2018 r. do stycznia 2020 r., była realizowana praca pt. „Analiza jakości technicznej projektów drogowych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej wraz z rekomendacjami optymalizacji i szczegółowymi warunkami technicznymi projekt-owania, realizacji, eksploatacji i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich”.

Efektem pracy jest propozycja nowych wymagań w mostownictwie do przyjęcia jako obligatoryjne przepisy techniczno – budowlane oraz seria WRM – wytycznych mostowych rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu.

Wykonawcą pracy było konsorcjum, którego liderem był Instytut Badawczy Dróg i Mostów. W skład konsorcjum weszły uczelnie i jednostki projektowo-badawcze. Koordynatorem pracy był prof. Janusz Rymsza z IBDiM, a zespołami autorskimi kierowali wybitni specjaliści:

- prof. Jan Biliszczuk z Politechniki Wrocławskiej

- prof. Janusz Bohatkiewicz z Politechniki Lubelskiej,

- dr hab. Apoloniusz Kodura z Politechniki Warszawskiej,

- prof. Marek Mistewicz z IBDiM,

- prof. Marek Salamak z Politechniki Śląskiej,

- prof. Adam Wysokowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Recenzentem pracy był prof. Kazimierz Furtak z Politechniki Krakowskiej.

Konferencja będzie ważnym elementem konsultacji społecznych. Propozycja obligatoryjnych wymagań technicznych w mostownictwie i wytyczne WRM zostaną poddane ocenie środowiska projektantów i wykonawców.

Na konferencji zostaną zaprezentowane:

- Projekt obligatoryjnych przepisów techniczno-budowlanych w mostownictwie - J. Rymsza,

- Wytyczne projektowania elementów powiązania drogowych obiektów inżynierskich z terenem (WRM-11) – J. Biliszczuk,

- Wytyczne obliczania świateł mostów i przepustów hydraulicznych (WRM-12) - A. Kodura,

- Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów drogowych obiektów inżynierskich (WRM-31) - A. Królikowska,

- Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych elementów drogowych obiektów inżynierskich (WRM-32) - D. Bebłacz,

- Wytyczne projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych drogowych obiektów inżynierskich (WRM-41) - A. Celej,

- Wytyczne projektowania wentylacji tuneli drogowych (WRM-42) - G. Sztarbała,

- Wytyczne projektowania elementów i urządzeń ochrony środowiska na drogowych obiektach inżynierskich (WRM-51) - J. Bohatkiewicz,

- Katalog typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich (WRM-71) - T. Gajda,

- Wytyczne projektowania urządzeń obcych na drogowych obiektach inżynierskich (WRM-72) - A. Wysokowski,

- Wytyczne oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich (WRM-81) - M. Mistewicz,

- Powiazanie wymagań technicznych dotyczących drogowych obiektów inżynierskich z technologią BIM - M. Salamak.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij