10-11 października br. na terenie Pałacu i Folwarku Łochów odbyło się 40. Jubileuszowe Seminarium PSWNA. Tematem przewodnim wydarzenia były ekonomiczne i techniczne aspekty budowy oraz utrzymania dróg w Polsce.

Dwudniowe seminarium podzielono na bloki tematyczne dotyczące rozwoju drogownictwa w perspektywie pięciu lat, wyboru rodzaju nawierzchni na realizowanych inwestycjach, recyklingu oraz najlepszych technologii dla dróg samorządowych. Na zakończenie odbyło się otwarte posiedzenie Komisji działających przy PSWNA nt. celów ich powstania, dotychczasowych działań oraz planów działania na lata 2019-2020. Podczas części merytorycznej poruszono wiele ważnych zagadnień dotyczących inwestycji infrastrukturalnych. Omówiono m.in. kwestie finansowania i rozwoju dróg samorządowych, kosztów życia nawierzchni, a także swobody stosowania technologii nawierzchni drogowej. Zaprezentowano również założenia programu badawczego zakładające optymalizację konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych. Wśród prelegentów pojawił się również prof. Janusz Rymsza, który opowiedział o przyczynach katastrofy wiaduktu Polcevera w Genui – na podanym przykładzie profesor chciał przestrzec słuchaczy przed powielaniem błędów popełnionych przy realizacji przytoczonej inwestycji. Moderatorką sesji o wyzwaniach branży drogowej została redaktor zarządzająca „Magazynu Autostrady” Anna Górska-Zychla. Wsparła ona prelegentów podczas wygłaszanych przez nich referatów, m.in. o: innowacyjnym projekcie badawczym MCE+, czyli o technologiach mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych do warstwy podbudowy z wykorzystaniem materiałów z recyklingu, oszczędnym rozwiązaniu dla magazynowania kruszyw oraz rozwoju recyklingu w Polsce z udziałem przedstawicieli Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego. Rok 2019 dla Stowarzyszenia jest szczególnie ważny. Podczas uroczystej gali odbywającej się pod koniec pierwszego dnia seminarium goście uczcili również 20-lecie istnienia PSWNA. Uroczysta kolacja była połączona z wręczeniem nagród „20-lecia PSWNA” dla najbardziej zasłużonych członków tej organizacji. Z okazji jubileuszy redakcja czasopisma „Mosty” pragnie złożyć serdeczne gratulacje i wyrazy uznania wszystkim członkom Stowarzyszenia. Praca włożona przez lata w realizację misji Stowarzyszenia wzbudza podziw, a także jest przykładem do naśladowania. Życzymy dalszych rocznic, konsekwencji w realizowaniu celów, jak również kolejnych lat pracy, która niesie satysfakcję oraz służy rozwojowi infrastruktury.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij