10-12 grudnia 2019 r. w Krakowie, w Centrum Dydaktyki AGH odbędzie się XIII Świąteczna Konferencja Naukowo-Techniczna Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ 2019.

Lokalizacja:
Kraków
Data rozpoczęcia:
10.12.2019
Data zakończenia:
12.12.2019
Strona www:
http://www.prze...

Tradycja konferencji sięga 1999 r. Wówczas z inicjatywy filii Instytutu Badawczego Dróg i Mostów odbyła się po raz pierwszy sesja naukowa poświęcona metodom monitorowania stanu wewnętrznego konstrukcji inżynierskich przy zastosowaniu piezoelektryków, czyli tzw. nieniszczących metod badań. Od tego momentu przedstawiciele branży drogowo-mostowej spotykają się cyklicznie, aby:

✓  poruszać aktualne problemy z zakresu szeroko pojętej infrastruktury komunikacyjnej,
✓  wymienić się doświadczeniami,
✓  poznać nowoczesne rozwiązania stosowane w procesie budowy obiektów inżynierskich.

Ostatnia edycja konferencji umożliwiła uczestnikom szeroką i swobodną wymianę doświadczeń na temat przepustów i przejść dla zwierząt. Udział w konferencji zaowocował również omówieniem kierunków dalszego rozwoju w tym obszarze.
 
Wielu uczestników poprzedniej edycji konferencji podkreślało, że część istotnych zagadnień wymaga dalszych intensywnych konsultacji i rozwiązań. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, grudniowa konferencja będzie kontynuacją tematyki z obszaru przepustów i przejść dla zwierząt m.in. w aspektach nowego podejścia do planowania, projektowania, wykonawstwa oraz utrzymania tych konstrukcji.

Uczestnicy będą także mieli okazję zapoznać się z aktualnymi propozycjami optymalizacji realizacji inwestycji drogowych w zakresie przepustów i przejść dla zwierząt zaproponowanymi przez zespół badawczy pod kierownictwem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w ramach współpracy z Ministerstwem Infrastruktury. Na planowanym spotkaniu zostanie poruszona tematyka dotycząca opublikowanego w 2017 r. przez IBDiM raportu dotyczącego analizy efektywności przejść dla zwierząt dziko żyjących na drogach publicznych, stanowiącego bazę wyjściową do dalszej optymalizacji nowo budowanych, jak również istniejących przejść dla zwierząt w aspekcie ponoszonych kosztów inwestycji drogowych. Konferencja będzie również okazją do omówienia nowych wytycznych i zaleceń, które rekomenduje do stosowania Ministerstwo Infrastruktury.

Dodatkowo 10 grudnia 2019 r. zorganizowane zostaną warsztaty z zakresu projektowania przepustów i przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej. Istotną zmianą jest tegoroczna lokalizacja miejsca konferencji na zdecydowanie bardziej dogodną logistycznie dla uczestników. Konferencja będzie się odbywać w nowoczesnej, multimedialnej sali audytoryjnej w Centrum Dydaktyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.