8-10 października 2019 r. w Sopocie odbędzie się 26. edycja Konferencji POPIOŁY z ENERGETYKI

Lokalizacja:
Sopot
Data rozpoczęcia:
08.10.2019
Data zakończenia:
10.10.2019
Strona www:
http://unia-ups...

Wydarzenie to, tak istotne dla energetyki węglowej jak i sektora gospodarczego wykorzystania ups-ów w gospodarce, będzie po raz kolejny dobrą okazją do wspólnego spotkania w jednym miejscu naukowców i praktyków, osób z branży, sektora wytwarzania energetyki węglowej, firm operatorów rynkowych w obszarze ups-ów, firm dostarczających wyposażenie technologiczne, zajmujących się transportem i sprzedawców.

Konferencja w swym zamyśle kojarząca ww. uczestników stawia sobie za cel propagację nauki i wiedzy w tematach, które już niedługo staną się warunkami brzegowymi dla prowadzenia biznesu w wytwarzaniu i zagospodarowaniu ups-ów, czym nieuchronnie będą regulacje i praktyka wdrażania GOZ (Gospodarka Obiegu Zamkniętego).

Ważnym z elementów dyskusji konferencyjnych będzie poszukiwanie wyprzedzających recept dla mityzacji ryzyk biznesowych, oraz rozwiązań kosztowo efektywnych dla dynamicznego wzrostu rynkowych zastosowań ups-ów w gospodarce.

Dotychczasowa historia naszych konferencji popiołowych pokazuje jak unikalnym wydarzeniem zawsze one były jako networking dający możliwość kojarzenia wzajemnych nowych kontaktów biznesowych, spotykania się w gronie ludzi z branży popiołowej i rozwoju wiedzy.

Wymiernym efektem konferencji jest zawsze spotkanie, wymiana poglądów oraz nawiązanie współpracy polskiej nauki i przemysłu. Dlatego też konferencja jest obecnie również platformą styku upowszechniania myśli naukowej do grona branżowych specjalistów.

Obrady konferencji pozwolą na sformułowanie wniosków i postulatów, które będą prezentowane administracji państwowej, organom instytucjom oraz wykorzystywane w działalności Polskiej Unii UPS na rzecz promocji i rozwoju branży UPS w tym m.in.:

- propagacja nauki, wiedzy i zagadnień ups-ów dla zmiany mentalności oraz postrzegania minerałów antropogenicznych jako wartościowych surowców przez społeczeństwo i administrację,

- działanie dla jednoczenia oraz koordynacji prac i wysiłków poszczególnych jednostek zaangażowanych w sektorze energetyki i ups-ów, aby stworzyć znaczący potencjał dla wdrażania racjonalnych idei i regulacji istotnych dla branży i nauki,

-promowanie idei Gospodarki w Obiegu Zamkniętym jako szans dla energetyki, dla potraktowania UPS jako wartościowych zasobów antropogenicznych dla budownictwa infrastrukturalnego,

-rozszerzanie współpracy z sektorem energetyki w celu skutecznego oddziaływania na rząd dla wdrożenia idei „Pierwszeństwo dla Wtórnych”.

Więcej


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij