13 maja 2019 r. Firma Bentley Systems, ogłosiła dostępność swojego programu OpenSite Designer oraz aplikacji OpenBuildings Station Designer.

OpenSite Designer
Aplikacja wspiera procesy pracy w zakresie realizacji projektów zagospodarowania terenu na wszystkich ich etapach, od fazy koncepcyjnej, aż po projekt szczegółowy. OpenSite Designer wspomaga procesy BIM poprzez kompleksowe projektowanie zagospodarowania przestrzennego w środowisku 3D. Obejmuje modelowanie rzeczywistych warunków terenu na podstawie obrazów i skanów uzyskanych za pomocą areofotogrametrii, analizy geotechnicznej, modelowania terenu, optymalizacji planu zagospodarowania i niwelacji terenu, a także modelowania i analizy odprowadzenia wody deszczowej, modelowania infrastruktury podziemnej oraz wspomaga produkcję szczegółowej dokumentacji technicznej i fotorealistycznych wizualizacji.
 
OpenSite Designer efektywnie wspomaga proces szybkiego projektowania koncepcyjnego wykorzystując informacje o stanie istniejącym, uzyskane dzięki technologii chmury punktów, siatek odwzorowania rzeczywistości, systemu GIS oraz z innych źródeł, pozwalając na dogłębne zrozumienie istniejących w terenie warunków. Dzięki efektywnej wymianie danych między aplikacjami PLAXIS oraz SoilVision – inżynierskimi rozwiązaniami geotechnicznymi firmy Bentley – plany zagospodarowania terenu mogą zostać wzbogacone o nowe informacje dotyczące właściwości mechanicznych gruntu takich jak nośność, rozkład naprężeń i osiadań.

Dzięki OpenSite Designer użytkownicy mogą tworzyć inteligentne modele 3D zawierające informacje o placu budowy, takie jak: dane dotyczące terenu, ilości miejsc parkingowych, obrysów istniejących obiektów, dojazdów, chodników, a także układu działek i powiązanych z nimi elementów infrastruktury terenu. Na etapie projektowania wstępnego inżynier budowy może uzupełniać projekt i wprowadzać na nim subiektywne zmiany, mogąc liczyć na w pełni zautomatyzowane funkcje dalszej optymalizacji, odpowiadające zmianom wprowadzanym na etapie budowy. Uzupełniając cyfrowe procesy pracy związane z projektem, aplikacja OpenSite Designer w pełni wspiera proces tworzenia szczegółowych projektów urbanisty uwzględniając spełnienie wszystkich warunków projektowych.

Dla wielu urbanistów aplikacja OpenSite Designer oznaczać będzie przejście od tradycyjnych planów 2D do środowiska modelowania w 3D, zapewniając bardziej wydajną analizę hydrologiczną i geotechniczną terenu oraz prac geodezyjnych i robót ziemnych. Dzięki wykorzystaniu funkcji optymalizacji analizy poprzez zastosowanie technologii SITEOPS firmy Bentley aplikacja OpenSite Designer jest pod względem możliwości projektowania zagospodarowania terenu następcą takich aplikacji jak PowerCivil, topoGraph, GEOPAK Site, InRoads Site oraz MXSite.

OpenBuildings Station Designer
Jest to nowa wielobranżowa aplikacja do projektowania, analizy, wizualizacji i symulacji nowych lub działających stacji kolejowych, metra lub innych stacji tranzytowych. Nie ograniczając się do podstawowych aplikacji BIM, OpenBuildings Station Designer jest aplikacją zaprojektowaną z myślą o modelowaniu stacji kolejowych, z uwzględnieniem bibliotek obiektów i procesów pracy dotyczacych tego typu inwestycji. OpenBuildings Station Designer usprawnia i automatyzuje współpracę w zakresie projektowania pomiędzy branżami architektoniczną, mechaniczną, elektryczną i konstrukcyjną, zapewniając im możliwość wspólnego modelowania, rozwiązywania kolizji i tworzenia dokumentacji.

OpenBuildings Station Designer wykorzystuje LEGION, wiodące w branży oprogramowanie do symulacji, nabyte przez firmę Bentley pod koniec 2018 r., służące do pełnego modelowania ruchu pieszych w celu optymalizacji procesu liczenia osób, wyszukiwania optymalnych dróg, zarządzania tłumem, rozwiązywania kwestii bezpieczeństwa i ochrony. Dzięki zintegrowanej funkcji modelowania i symulacji scenariuszy ruchu pieszych, OpenBuildings Station Designer pomaga projektantom poprawić funkcjonalność wykorzystania przestrzeni, przepustowość ruchu pasażerów i ruchu pieszych.

Dzięki otwartemu środowisku modelowania firmy Bentley, OpenBuildings Station Designer umożliwia stworzenie iteracyjnych cyfrowych procesów pracy obejmujących wykorzystanie aplikacji OpenRail i OpenRoads w celu zapewnienia kompleksowego i spójnego modelowania inżynierskiego majątku trwałego i środków transportu. W połączonym środowisku danych (Connected Data Environment, CDE) OpenRail firmy Bentley usługa w chmurze Components Center poprawia jakość projektu i jego integralność poprzez wykorzystanie komponentów cyfrowych, takich jak sygnalizacja, schody ruchome, drzwi obrotowe, systemy informacji pasażerskiej, oznakowanie, infokioski i inne.

OpenBuildings Station Designer przełamuje bariery między uczestnikami projektu i zwiększa wartość i przydatność powstającej dokumentacji projektowej dzięki:
•    uwzględnieniu symulacji ruchu pieszych LEGION;
•    integracji z aplikacją OpenRail umożliwiającą projektowanie elementów infrastruktury kolejowej;
•    Integracji z aplikacją OpenRoads umożliwiającą projektowanie dróg;
•    rozwiązywaniu kolizji;
•    wielobranżowej dokumentacji;
•    gotowym do użytku katalogom przestrzeni funkcjonalnych i wyposażenia oraz
•    ożywionym wizualizacjom.

Udostępnianie komponentów cyfrowych za pośrednictwem Components Center i połączenie zautomatyzowanego i iteracyjnego cyfrowego przepływu pracy pomiędzy branżami jest podstawą otwartego środowiska modelowania firmy Bentley. Aplikacje otwartego modelowania firmy Bentley są także „otwarte” dla analiz i symulacji przeprowadzanych przy użyciu narzędzi wybranych z bogatego portfolio narzędzi analitycznych firmy Bentley, takich jak RAM, STAAD, PLAXIS, LEGION, LEAP, SITEOPS czy AutoPIPE.

Wykorzystując aplikacje inżynierskie i BIM oparte na platformie MicroStation wyspecjalizowane do korzystania z określonego majątku trwałego i rozwiązań, otwarte środowisko modelowania wspiera współpracę, pozwala na rozwiązywanie kolizji i tworzenie wielobranżowych dokumentacji z dowolnej aplikacji. Rosnąca lista aplikacji do otwartego modelowania firmy Bentley obejmuje OpenBuildings, OpenPlant, OpenRoads, OpenRail, OpenBridge, OpenSite, OpenFlows, i OpenUtilities.

Więcej


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij