Z okazji dnia drogowca i transportowca w dniu 26 kwietnia 2019r. w Pałacu Krotoszyce w Krotoszycach odbyła się II Konferencja Utrzymania Dróg i Ulic z prezentacją sprzętu i pojazdów drogowych

Konferencję zorganizowała  Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Legnicy wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Legnicki Adam Babuska.

W tym roku przewodnim tematem były „Rozwiązania drogowe dla pojazdów elektrycznych”. Podczas konferencji prof. PWR Piotr Wrzecioniarz przedstawił nowoczesne technologie w zakresie elektromobilności i autonomiczności pojazdów na świecie oraz w kraju. Omówił zadania dla zarządców dróg i organizatorów ruchu na drogach wynikające z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Uwarunkowania prawne i techniczne utworzenia przyłączy elektrycznych dla stacji ładowania pojazdów elektryvcznych na parkingach i przy drogach powiatowych i gminnych omówił Prezes SEP Pan Tadeusz Kastner. System wdrożenia ustawy w KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie zaprezentował przedstawiciel firmy pan Bartosz Wojciechowski. Modelowy system ładowania pojazdów elektrycznych na parkingach, a także zarządzanie rozliczeń płatności na stacjach ładowania przedstawili przedstawiciele firm EvPlus sp. z o.o. w Poznaniu oraz ENSTO. Na placu wystawowym na dziedzińcu hotelu odbyły się prowadzone przez nich pokazy różnych sposobów ładowania na przykładzie stacji ładowania i ładowarek ENSTO Pol Sp. z o.o. w Straszynie-samochodów o napędzie elektrycznym NISSAN LEAF, udostępnionych przez dealera IMPWAR Sp. z o.o. w Rzeszotarach/k.Legnicy. Uczestnicy, głównie przedstawiciele samorządów powiatu, miast i gmin, a było ich ponad 30, mieli możliwość przejechania się „elektrytkiem”. Dla zaakcentowania rozwoju motoryzacji pokaz samochodów elektrycznych uatrakcyjniły przepięknie utrzymane pojazdy zabytkowe wystawione przez ich miłośników m.in. pana Zdzisława Dziaka z Prostyni oraz Ireneusza Józefczuka z Chojnowa. Po części wystawowej na sali wykładowej przedstawiciel Urzędu Miasta Legnicy Aleksander Krupa wygłosił referat nt. „Korytarz życia przy wykorzystaniu ITs w Legnicy”. Podczas debaty wraz z uczestnikami wytyczone zostały działania dla samorządów powiatów, miast i gmin do utworzenia na Dolnym Śląsku tzw. lokalnych sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych na parkingach i przy drogach publicznych, w tym powiatowych i gminnych, tak aby umożliwić swobodny do nich dostęp w szczególności dla podróżujących, turystów i innych przyjezdnych. Miejsca te powinny być skoordynowane z powstającymi komercyjnymi puntami ładowania. Przyczyni się to w znacznym stopniu do rozwoju regionu. W celu koordynacji i ułatwienia działań powołano czteroosobową Radę ds. rozwoju elektromobilności, w skład której wchodzą przedstawiciele samorządu powiatu, świata nauki, KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie. Zaproponowano też wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o ujęcie w strategii województwa dolnośląskiego działań zmierzających do wprowadzenia elektromobilności.

Tadeusz Chodorowski


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij