6 - 8 listopada 2019 r. w Jeleniej Górze odbędzie się II edycja Konferencji Naukowo-Technicznej Dynamika obiektów infrastruktury transportowej "Dynatrans 2019"

Lokalizacja:
Jelenia Góra
Data rozpoczęcia:
06.11.2019
Data zakończenia:
08.11.2019
Strona www:
http://www.zits...

Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RPOddział we Wrocławiu oraz Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego,Katedra Mostów i Kolei politechniki Wrocławskiej.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń specjalistów zajmujących się problemami dynamiki w inżynierii kolejowej, drogowej i mostowej, a także w inżynierii pojazdów. W zamierzeniu Organizatorów, konferencja powinna umożliwić określenie potrzeb i wzajemnych oczekiwań środowiska naukowego i gospodarczego, w związku z przystosowaniem sieci kolejowej i sieci dróg kołowych do zwiększonych prędkości i obciążeń z uwzględnieniem wymogów ochrony otoczenia przed hałasem i drganiami powodowanymi ruchem pojazdów. Celowi temu mają służyć prezentacje koncepcji metod obliczeniowych i pomiarowych, wyników badań numerycznych i eksperymentalnych oraz prac wdrożeniowych, prezentacje technologii wibroizolacyjnych i ich zastosowań w praktyce, środków ochrony przed hałasem komunikacyjnym, urządzeń odzyskiwania energii drgań, aparatury diagnostycznej, itp. Konferencja jest adresowana do pracowników nauki zajmujących się dynamiką eksperymentalną i teoretyczną oraz do inżynierów pracujących w branży kolejowej, drogowej i mostowej, a także do przedstawicieli gmin i samorządów zainteresowanych szeroko rozumianymi problemami dynamiki obiektów infrastruktury transportowej.

Tematyka konferencji:

- dynamika konstrukcji poddanych działaniu obciążeń ruchomych: dróg kolejowych, tramwajowych i kołowych, obiektów mostowych, tuneli, sieci trakcyjnych, rurociągów, kładek dla pieszych itp.,

- dynamika i aerodynamika pojazdów szynowych i drogowych,

- zagadnienia dynamiki kolei dużych prędkości,

- teoria i symulacja numeryczna drgań, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych oddziaływań między pojazdami, konstrukcją dróg i obiektów inżynieryjnych oraz podłożem,

- teoria i metody pomiarów drgań i hałasu komunikacyjnego,

- technologie wibroizolacyjne i technologie odzyskiwania energii drgań,

- kontrola drgań i monitoring konstrukcji.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij