28-29 marca w Szczawnicy odbyła się konferencja naukowo-techniczna „Nowoczesne technologie w projektowaniu,budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów”.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie we współpracy z Katedrą Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu oraz Katedrą Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej, Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Konferencja zgromadziła około 80 osób. Uczestnikami byli przede wszystkim przedstawiciele: uczelni, samorządów, zarządców dróg, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, biur projektowych, fi rm zajmujących się projektowaniem, organizacją i zarządzaniem infrastrukturą drogową. Obrady konferencji toczyły się w czterech sesjach, podczas których łącznie wygłoszono 19 referatów. Konferencja była prezentacją szerokiego spektrum doświadczeń, poglądów, a przede wszystkim wiedzy w zakresie infrastruktury drogowej. Tematyka obejmowała nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne oraz aspekty formalnoprawne związane z realizacją zadań inżynierskich. Dyskusje prowadzone także w kuluarach pozwalają stwierdzić, że problematyka poruszanych zagadnień była bardzo szeroka i w pełni wpisywała się w tematykę konferencji związaną z nowoczesnymi technologiami i systemami zarządzania w transporcie drogowym. Konferencja przyczyniła się do nawiązania nowych kontaktów zawodowych, jak również do odnowienia kontaktów, wspomnień wspólnie prowadzonych inwestycji oraz wymiany doświadczeń. Drugiego dnia konferencji zaplanowano wycieczkę techniczną z przewodnikiem „Budowa trasy rowerowej VeloDunajec odcinek Zabrzeż – Nowy Sącz”. Z inwestycją zapoznali uczestników przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich Marek Zając i Tomasz Manterys oraz projektant Krzysztof Faron. Na zwiedzanym odcinku można było również zobaczyć kładkę rowerową przez Dunajec w m. Łącko. Konferencję zakończono wnioskami dotyczącymi m.in. kontynuacji cyklu konferencji NOVDROG jako połączenia teorii z praktyką oraz udziałem studentów i postanowieniem zorganizowania konferencji poświęconej zagadnieniom planowania przestrzennego oraz planowania inwestycji liniowych. Celem tych działań ma być wypracowanie, jak również wyeliminowanie sprzecznych przepisów wraz z negatywnymi konsekwencjami ich stosowania oraz propagowanie nowych technologii w zakresie projektowania, wykonawstwa i bezpieczeństwa, w tym: BIM, ekranów wielofunkcyjnych czy elementów fl uorescencyjnych. Podjęto również decyzję o wspieraniu uczelni w zakresie porządkowania przepisów i normatywów technicznych z możliwością zorganizowania seminariów czy konferencji, wspieraniu dobrych praktyk w zakresie projektowania i wykonawstwa ścieżek rowerowych oraz parkingów P&R na obrzeżach miast, co przyczyni się do zmniejszenia korków, szczególnie w centrach miast, i poprawi jakość powietrza. Jednogłośnie zgodzono się również co do poparcia i postulowania zmian w prawie obejmujących wydawanie Decyzji Środowiskowych oraz Zgody na Realizację Inwestycji Drogowych. Zapadła również decyzja o zorganizowaniu konferencji z udziałem projektantów, wykonawców i zarządców dróg poświęconej wzajemnym relacjom w trakcie realizacji inwestycji w systemie „projektuj i buduj”.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij