21 marca 2019 r. w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie odbyła się tradycyjna gala wręczenia wyróżnień dla laureatów XVI Kampanii DOBRY BETON organizowana przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce.

W tegorocznej edycji wzięło udział dwadzieścia wytwórni betonu towarowego. Szesnaście z nich to nowicjusze, którzy starali się o nasze wyróżnienie po raz pierwszy. Tegoroczną Galę DOBRY BETON poprowadził lider Grupy ds. Komunikacji SPBT Andrzej Losor, który przywitał wszystkich zebranych, m.in.: przedstawicieli ministerstw, zaprzyjaźnionych stowarzyszeń oraz grono naukowe reprezentujące uczelnie techniczne współpracujące z branżą budowlaną. Następnie głos zabrał Prezes SPBT Wojciech Hałat. W swoim wystąpieniu nawiązującym do 20-lecia SPBT przypomniał on najważniejsze wydarzenia z ostatnich dwóch dekad działalności Stowarzyszenia. Wśród kamieni milowych wymienił między innymi: tłumaczenie i weryfi kację euronorm na beton oraz konstrukcje betonowe, a także opracowanie nowych krajowych norm jako lokalnego uzupełnienia standardów europejskich. Odniósł się również do bieżącej aktywności rynku betonu towarowego na tle sytuacji sektora budowlanego. Zauważył, że obecnie branża jest na poziomie, w którym produkcja osiągnęła jedną z najwyższych w ostatnich latach wydajności, gwarantując utrzymanie tego poziomu przez najbliższe lata. Podczas Gali Finałowej Stowarzyszenie po raz pierwszy zaprezentowało swoje najnowsze wydawnictwo, tj. Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia PN-B-06265:2018-10. Wydanie drugie rozszerzone o zagadnienie certyfi kacji. Prezentowana książka przybliża zagadnienia dotyczące nowych wymagań w zakresie produkcji betonu towarowego oraz prowadzenia, nadzoru i certyfi kacji zakładowej kontroli produkcji. Pierwszy egzemplarz został wręczony przez Prezesa SPBT Wojciecha Hałata Arturowi Soboniowi reprezentującemu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W tym roku z rąk Prezesa Stowarzyszenia i Przewodniczącego Kapituły certyfi katy DOBRY BETON otrzymali przedstawiciele dwudziestu wytwórni betonu towarowego z całego kraju. Znakiem SPBT może poszczycić się obecnie 76 wytwórni. Tegoroczna kampania była szczególna. Otworzyła nowy rozdział dla Znaku SPBT DOBRY BETON. Po raz pierwszy 20 wytwórni ubiegających się o wyróżnienie DOBRY BETON poddanych było audytom z zakresu BHP i ochrony środowiska. Stowarzyszenie rozszerzyło wsparcie branży o nowy kierunek, aby podnosić jej świadomość tym razem w tych ważnych obszarach . Umożliwi to tym samym poprawę wykorzystania zasobów naturalnych, a także podniesie bezpieczeństwo pracy na wytwórniach betonu. Nowe rozwiązania znaku DOBRY BETON to również wsparcie uczestników konkursu w działaniach proekologicznych. Poddanie się przez wytwórnie kontroli w tym obszarze pozwoli na podnoszenie świadomości nie tylko w zakresie ochrony środowiska, ale również wpłynie na kształtowanie produkcji betonu w symbiozie z lokalną społecznością. Już od 16 lat Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce promuje dobre praktyki w produkcji betonu towarowego, pokazując wytwórnie dbające o jakość oferowanych produktów, środowisko naturalne, a także bezpieczeństwo pracy.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij