27 lutego w Poznaniu odbyła się konferencja „Drogownictwo po COP24: nowy wymiar recyklingu” zorganizowana przez Polski Kongres Drogowy.

Patronat honorowy nad konferencją objął minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, a partnerami merytorycznymi byli Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa i Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania. Wydarzenie było kontynuacją ubiegłorocznego kolokwium „Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym”.

Otwarcia i przywitania gości dokonali: Zbigniew Kotlarek (prezes PKD), Barbara Dzieciuchowicz (prezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa) oraz Mirosław Niewiadomski (prezes zarządu Polskiej Unii UPS). W części merytorycznej jako pierwszy głos zabrał dr inż. Tomasz Szczygielski (Politechnika Warszawska), podejmując rozważania po szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach w kontekście drogownictwa i gospodarki w obiegu zamkniętym. Następnie prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski (Politechnika Warszawska) omówił perspektywy i kierunki rozwoju technologii nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Milena Nowek wraz z Katarzyną Weran (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) opracowały najważniejsze wnioski wynikające z podsumowania projektu RID I/6 „Wykorzystanie materiałów z recyklingu”. Wytyczne i zalecenia dotyczące pozyskiwania granulatu asfaltowego i projektowania mieszanek z jego zastosowaniem oraz dokumenty powstałe w ramach projektu RID I/6 w swoim wystąpieniu omówili dr inż. Jacek Alenowicz wraz z dr inż. Bohdanem Dołżyckim (Politechnika Gdańska). Na temat projektu InnGA: innowacyjnej technologii mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem materiału z recyklingu nawierzchni asfaltowej, referat stworzył kolektyw autorów na co dzień związanych z różnymi instytucjami: Karol Gałązka (Budimex SA), dr inż. Wojciech Bańkowski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) i dr hab. inż. Jan Król (Politechnika Warszawska). Dr inż. Tomasz Szczygielski (Politechnika Warszawska, Polska Unia UPS) przedstawił perspektywy dla drogownictwa w aspekcie zasobów antropogenicznych z górnictwa i energetyki. Swoimi doświadczeniami z technologią wykonania nasypów z mieszanin żużlowo- -popiołowych na drodze ekspresowej S17 podzielił się ze słuchaczami inż. Krzysztof Zadrożny (Strabag). Było to pierwsze w branży drogowej spotkanie po Kongresie Klimatycznym COP24 w Katowicach. Podczas poznańskiej konferencji starano się zgłębić konieczność poszukiwań i wdrażania narodowych rozwiązań w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i dążeniu do gospodarki obiegu zamkniętego.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij