23.01.2019 r. odbyło się I Polskie Forum Tunelowe. Wydarzenie przyciągnęło wielu gości zainteresowanych tematyką tunelową i jej rozwojem w naszym kraju.

Wydarzenie miało miejsce we wrocławskiej Hali Stulecia. Podzielone zostało na trzy sesje, w każdej po cztery referaty. Otwarcia dokonali wiceprezes Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego Tadeusz Suwara i dyrektor Oddziału GDDKiA we Wrocławiu Lidia Markowska. Pierwszą sesję otworzył referat Jarosława Wasowskiego, dyrektora Departamentu Zarządzania Siecią Dróg GDDKiA, który zaprezentował, jak obecnie wygląda sytuacja tunelowa – które tunele są zrealizowane i jakie są plany na przyszłość. Prof. dr hab. Marek Cała z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie opowiadał o problemach drążenia tuneli w warunkach fl iszu karpackiego. Tłumaczył, jak rodzaj skał wpływa na prace, oraz przedstawił metody drążenia. Wskazał również, jak ważny jest późniejszy monitoring tunelu. Marc Tesson, dyrektor sieci i rozwoju Centrum Badań Tunelowych CETU Francji oraz przewodniczący Komitetu Technicznego PIARC ds. Road Tunnel Operations przedstawił wnioski z konferencji tunelowej PIARC, która miała miejsce w 2018 r. w Lyonie. Omawiał, jak ważne jest używanie inteligentnych systemów, które zwiększają bezpieczeństwo. Oprócz przykładów francuskich uczestnicy mogli również posłuchać o doświadczeniach przy realizacji metra w Doha w Katarze. Torsten Schmuck z PORR SA mówił o problemach geologicznych, transportowych oraz o tym, jak ważne było zapewnienie dostaw energii i wody. Projekt był bardzo złożony i wymagał kompleksowej wiedzy wykonawców, aby zapewnić użytkownikom możliwość bezpiecznego korzystania z tunelu. Drugą sesję otworzył referat dyrektor Oddziału GDDKiA we Wrocławiu Lidii Markowskiej, która mówiła o korytarzu komunikacyjnym S3 na terenie Dolnego Śląska. Z kolej dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA, Tomasz Pałasiński omówił budowę tunelu pod Małym Luboniem w ramach budowy drogi ekspresowej S7 Lubień – Rabka-Zdrój na odcinku Naprawa – Skomielna Biała. W imieniu dyrektora szczecińskiego oddziału GDDKiA Julita Borkowska, kierownik projektu, opisała plany tunelowe w Szczecinie oraz budowę Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Wiesław Sowa, zastępca dyrektora ds. inwestycji Oddziału GDDKiA w Rzeszowie, przedstawił przygotowanie do inwestycji tunelowej i uzgodnienie standardów bezpieczeństwa tuneli na drodze S19. Ostatnia sesja rozpoczęła się wystąpieniem Marka Różyckiego, eksperta ds. bezpieczeństwa z m/d/r/k Trusted Advisers Group Sp. z o.o. Mówił on o doświadczeniach związanych z wypadkami w tunelach, przewidywaniu zdarzeń i opracowaniu możliwych scenariuszy wydarzeń. Marek Niełacny, zastępca dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami Oddziału GDDKiA w Katowicach, przedstawił doświadczenia związane z eksploatacją tunelu w Lalikach oraz omówił kwestie związane z przygotowaniem służb do ewentualnego wypadku, jaki może się w tunelu wydarzyć. Dwa ostatnie referaty dotyczyły  Martwej Wisły w Gdańsku. Dr hab. inż. prof. PG Krzysztof Żółtowski z Politechniki Gdańskiej omówił koncepcję i realizację przejścia drogowego przez Martwą Wisłę, a Michał Adamkiewicz z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni mówił o kwestiach związanych z bezpieczeństwem w tunelu pod Martwą Wisłą. Wydarzenie zgromadziło wielu praktyków, chętnych do wymiany doświadczeń w zakresie budownictwa tunelowego. Wszyscy docenili poziom merytoryczny referatów, pojawiły się również tematy do rozwinięcia podczas kolejnej edycji.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij