Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA serdecznie zaprasza do udziału podczas, XII POLSKIEGO KONGRESU ITS - Inteligentnych Systemów Transportowych, który odbędzie się w dniach 22-23 maja 2019 r. w Warszawie.

Lokalizacja:
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej w Warszawie
Data rozpoczęcia:
22.05.2019
Data zakończenia:
23.05.2019
Strona www:
http://pkits.pl/

W XI edycji wzięło udział ponad 250 osób z firm związanych z Inteligentnymi Systemami Transportu, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej. Wśród uczestników Kongresu ponad 70 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego, których udział jest bezpłatny.

Rada Programowa POLSKIEGO KONGRESU ITS przygotowując zakres programowy na 2019 r. kładzie szczególny nacisk na najbardziej interesujące zagadnienia i aktualną problematykę. Założono, że prezentacje dotyczyć będą następujących tematów: integracji/współpracy systemów zarządzania ruchem na drogach krajowych i samorządowych; roli ITS w realizacji celów zrównoważonego rozwoju: zrównoważonej mobilności oraz ochrony środowiska, w tym redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz niskiej emisji; systemów poboru opłat; roli ITS w obsłudze elektromobilności; pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych; roli ITS w doskonaleniu/rozwijaniu systemów dostaw ładunków; systemów ITS wspierających bezpieczeństwo transportu (transport security); technologii satelitarnej jako narzędzia ITS; efektywności ekonomicznej i finansowania projektów ITS; barier prawnych i finansowych we wdrażaniu rozwiązań ITS; wykorzystaniu SLA (Service Level Agreement)  i KPI  (Key Performance Indicators) w projektowaniu i zarządzaniu rozwiązaniami ITS; cyber-bezpieczeństwa (bezpieczeństwo teleinformatyczne) i prywatności jako kluczowego wyzwania przy wdrażaniu rozwiązań ITS oraz ITS i BIG DATA - korzyści i  zagrożenia.  

POLSKI KONGRES ITS na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń w sektorze transportu w Polsce i Europie. Rokrocznie przyciąga uwagę krajowych i zagranicznych ekspertów-mówców jak i uczestników, którzy widzą w nim szansę na promocję swoich osiągnięć, nowych rozwiązań i trendów.

Tak prestiżowe grono uczestników zebranych podczas jednego wydarzenia jakim jest POLSKI KONGRES ITS tworzy unikalną szansę wymiany doświadczeń i zaprezentowania swoich produktów podmiotom działającym w branży ITS. Pozwala jednocześnie na wykorzystanie szansy nawiązania wartościowych kontaktów i pogłębienia współpracy między środowiskami związanymi z nauką i praktyką.

PKITS


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij