16 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbędzie się piąta edycji seminarium pt. „Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania".

Lokalizacja:
Warszawa
Data rozpoczęcia:
16.04.2019
Data zakończenia:
16.04.2019
Strona www:
https://cbepols...

Wśród najważniejszych zagadnień seminarium znajdą się:


•    Regulacje, definicje i normy dla ubocznych produktów spalania
•    Rekomendowane metody zarządzania pozostałościami z procesu produkcyjnego
•    Realizowanie obowiązków zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym
•    Pożądane praktyki w zakresie magazynowania, dostaw, odbiorów oraz przetwarzania
     UPS-ów
•    Popioły i żużle po termicznym odzysku energii z odpadów komunalnych
•    Metodologia badań i ocena jakości ubocznych produktów spalania, odpadów z odsiarczania etc.
•    Problematyka zagospodarowania UPS i związanych z tym inwestycji

Seminarium skierowane jest przede wszystkim do:
•    energetyki zawodowej
•    ciepłownictwa
•    spalarni odpadów
•    przemysłu budowlanego, drogowego, kolejowego
•    sektora cementowego, ceramicznego, kruszyw, gipsowego, chemicznego,
•    przedsiębiorstw wapienniczych, hutniczych, odlewniczych, komunalnych, górniczych
      i rekultywacyjnych
•    podmiotów współpracujących ze wyżej wymienionymi w zakresie zagospodarowania ubocznych
     produktów spalania.

Po zakończeniu części merytorycznej zapraszamy uczestników na wizytę studyjną w Zakładzie Separacji Popiołów Siekierki. Spółka powstała 2014 roku, w celu przeprowadzenia inwestycji polegającej na wybudowaniu instalacji separacji popiołów lotnych powstających w EC Siekierki, w oparciu o technologię separacji na drodze tryboelektrycznej oraz jej późniejszej eksploatacji.

Wśród potwierdzonych prelegentów seminarium zmaleźli się:


•    Agnieszka Skorupińska, Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, Kancelaria CMS
•    Piotr Solecki, Kierownik Zakładu Separacji Popiołów, Elektrociepłownia Siekierki
•    Magdalena Drac-Tatoń, Prezes, MEGMAR
•    Leszek Bukowski, Naczelnik Wydziału Technologii w Departamencie Studiów Generalnej Dyrekcji Dróg   
     Krajowych i Autostrad
•   Dariusz Wlazło, Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Popiołów oraz Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds.
     Dodatków Mineralnych w Geocycle Polska
•    Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Dyrektor Naczelny Instytutu, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Więcej


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij