Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 12 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 185 mln zł.

Są to zadania związane z rozbudową odcinków dróg krajowych i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń rzędu 11,5 t/oś, poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań, chodników i sygnalizacji świetlnej, a także budową lub przebudową mostów i przepustów.

Zadania te będą realizowane w 10 województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, dolnośląskim, łódzkim, lubelskim, opolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Województwo pomorskie

- Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Człuchów – granica województwa

W ramach zadania zostanie rozbudowany i dostosowany do nośności 11,5 t/oś odcinek DK 25 o długości 10 km. Wybudowane zostaną ciągi pieszo-rowerowe długości ok. 9 km oraz chodniki o długości ok. 500 m. Powstaną też zatoki autobusowe oraz oświetlenie. Ponadto wybudowane zostaną obejścia miejscowości Ględowo oraz Jęczniki.

Realizacja: lata 2020 - 2021
Województwo warmińsko-mazurskie

- Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Kośno - Tylkowo (aneks)

W ramach rozbudowy na 3,3 km odcinku DK 53 zostanie poszerzona jezdnia oraz wzmocniona konstrukcja nawierzchni do nośności 115 kN/oś. Przebudowane zostanie też 20 istniejących obecnie zjazdów. Wybudowane zostaną zatoki autobusowe wraz z prowadzącymi do nich chodnikami. W obrębie przystanków i chodników zostaną zamontowane balustrady i bariery ochronne.

Realizacja: lata 2019 – 2020

- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Orzyszę w miejscowości Mikosze w ciągu drogi krajowej nr 16 (aneks)

Zadanie obejmuje budowę nowego mostu wraz z dojazdami i wykonanie oraz rozbiórkę drogi objazdowej wraz z mostem tymczasowym. Ograniczenie nośności obecnie istniejącego mostu wybudowanego w 1925 r. powoduje konieczność poruszania się pojazdów ciężarowych i autobusów objazdem o długości 70 km.

Realizacja: 2019 r.

Województwo lubuskie

- Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Wołogoszcz w ciągu drogi krajowej nr 22 (aneks)

Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie strzelecko-drezdeneckim w gminie Dobiegniew i polega na przebudowie mostu w ciągu DK 22.

Realizacja: 2019 r.

Województwo dolnośląskie

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 12 na odcinku Drożów – Nielubia (aneks)

Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie polkowickim oraz głogowskim i polega na budowie chodnika oraz montażu znaków aktywnych D-6 i oświetlenia przejść dla pieszych.

Realizacja: 2019 r.

Województwo łódzkie

- Budowa drogi dla rowerów i pieszych w pasie drogi krajowej nr 12 na odcinku Piotrków Trybunalski – Przygłów

Zadanie obejmuje 6 km odcinek DK 12. W ramach inwestycji zostanie wybudowana dwukierunkowa droga dla rowerów i pieszych o szerokości od 3 m do 3,5 m i łącznej długości 740 m. Ponadto zaplanowano usunięcie kolizji teletechnicznych oraz budowę kanału technologicznego o długości ok. 6,2 km.

Realizacja: lata 2019 - 2020

Województwo lubelskie

- Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 82 w miejscowości Wesołówka

Inwestycja obejmuje przebudowę przepustu w ciągu DK 82. Roboty będą odbywały się na 40 m odcinku drogi.

Realizacja: 2020 r.

Województwo opolskie

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 94 na odcinku Walidrogi – Nakło (aneks)

Zadanie polega na budowie ronda turbinowego na skrzyżowaniu DK 94 z drogą powiatową nr 1712 oraz ciągu pieszo-rowerowego o długości 860 m i 2 zatok autobusowych.

Realizacja: 2019 r.

Województwo śląskie

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 78 w miejscowości Nieborowice (aneks)

Zadanie obejmuje budowę akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na około 500 m odcinku DK 78.

Realizacja: 2018 r.

Województwo małopolskie

- Rozbudowa drogi krajowej nr 94 do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP na odcinku Giebułtów – Modlnica (aneks)

Inwestycja obejmuje rozbudowę DK 94 na odcinku długości 1,6 km z istniejącego przekroju 1x2 do przekroju 2x2 z pasem dzielącym o szerokości 1 m oznaczonym malowaniem poziomym z barierą linową w osi jezdni. Przewidziana jest także przebudowa dwóch skrzyżowań na ronda dwupasmowe, odcinkowa budowa chodnika, budowa dwóch zbiorników na wody opadowe oraz budowa dróg zbiorczych.

Realizacja: lata 2020 - 2021
Województwo podkarpackie

- Rozbudowa drogi krajowej nr 9 w związku z budową wiaduktu nad linią kolejową w miejscowości Chmielów

Zadanie obejmuje ok. 420 m odcinek DK 9, na którym zaplanowano budowę wiaduktu, wykonanie i rozbiórkę objazdu tymczasowego o długości około 200 m z wiaduktem tymczasowym o długości ok. 21 m, przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1113 o długości około 600 m (pod wiaduktem i na długości przebudowy dojazdów), a także wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej o długości około 220 m.

Realizacja: lata 2019 - 2020

- Montaż znaków aktywnych D-6 z doświetleniem przejść dla pieszych przy szkołach w ciągu drogi krajowej nr 19 w miejscowości Kamień

W ramach inwestycji powstanie dodatkowe oznakowanie i oświetlenie 2 przejść dla pieszych znakiem aktywnym D-6 w terenie zabudowanym.

Realizacja: 2018 r.

Ministerstwo Infrastruktury


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij