GDDKiA ogłasza przetargi na obwodnicę Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78.

Trasa została podzielona na dwa odcinki, na realizację których zostały ogłoszone oddzielne przetargi.

Pierwszy przetarg przewiduje budowę odcinka Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów). Jego długość to ok. 17 km. Drugie postępowanie dotyczy fragmentu trasy w miejscowości Zawiercie (Kromołów – Żerkowice). Jej długość to ok. 8 km.

Przedsięwzięcie jest prowadzone w formule „projektuj i buduj”. Oznacza to, że zadaniem wykonawców będzie opracowanie projektu trasy, uzyskanie niezbędnych zezwoleń na budowę, budowa infrastruktury oraz otrzymanie pozwolenia na jej użytkowanie.

W ramach inwestycji zostaną m.in. przebudowane skrzyżowania z drogami lokalnymi, powstaną nowe obiekty inżynierskie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na oferty zamawiający czeka do 11 lutego 2019 roku. Podczas ich oceny będzie on brał pod uwagę takie same aspekty w obu przetargach. Będą to następujące kryteria: cena (60%), równość podłużna nawierzchni (10%), termin realizacji kontraktu (10%), przedłużenie okresu gwarancji jakości na konstrukcję nawierzchni i elementy konstrukcyjne obiektów (10%) oraz przejście części ryzyka przedłużenia czasu na ukończenie z tytułu wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych (10%).

Celem dwóch ogłoszonych przetargów jest budowa trasy, która wyprowadzi ruch tranzytowy z Poręby i Zawiercia. Obecnie tą drogą do Aglomeracji Katowickiej dojeżdża wiele towarów z kierunku północno-wschodniego.

GDDKiA Katowice


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij