24-25 września w Rynie odbyła się piąta edycja Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego zorganizowanego przez Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

W tym roku w trakcie Forum poruszono temat „dróg przyszłości” – dyskutowano o przewidywanych kierunkach rozwoju transportu oraz innowacyjnych i przyszłościowych technologiach budowy dróg.

Tradycyjnie Warmińsko-Mazurskie Forum rozpoczął piknik edukacyjny na olsztyńskim Starym Mieście, łączący w swojej formule rodzinny festyn wraz z podawaną w przystępny sposób wiedzą o pracy drogowców i bezpiecznym korzystaniu z dróg.

Właściwe obrady V Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego zainaugurował Zbigniew Tabor (dyrektor ZDW w Katowicach) wraz z Waldemarem Królikowskim (ZDW w Olsztynie) i Gustawem Markiem Brzezinem (marszałek województwa warmińsko- mazurskiego). Podczas sesji otwierającej wydarzenie prof. Leszkowi Rafalskiemu (IBDiM) przyznano wyróżnienie Polskiego Kongresu Drogowego „Zasłużony drogowiec Warmii i Mazur” za wieloletnią współpracę z działającymi w tym regionie jednostkami administracji drogowej i środowiskiem akademickim. Po wręczeniu nagrody prof. Leszek Rafalski omówił tendencje zmian w transporcie drogowym, jakie zaobserwował w Wiedniu podczas tegorocznej konferencji Transport Research Arena, której głównym tematem były pojazdy i drogi przyszłości. Prof. Piotr Wrzecioniarz (Politechnika Wrocławska) również podjął temat transportu przyszłości, w tym: autonomii ruchu, elektromobilności oraz car sharingu. Przy rozważaniach dotyczących postępów technologicznych związanych z mobilnością nie mogło zabraknąć tematu nowych koncepcji kształtowania bezpiecznych dróg, o czym przypomniał swoim wystąpieniem prof. Kazimierz Jamroz (Politechnika Gdańska). Następnie prof. Stanisław Gaca (Politechnika Krakowska) przedstawił kryterium bezpieczeństwa w projektowaniu infrastruktury drogowej w obliczu wyzwań, jakie niesie sobą przyszłość, a prof. Andrzej Czyżewski wprowadził słuchaczy w tajniki projektu INZNAK dotyczącego opracowania inteligentnych znaków drogowych. Na zakończenie sesji przedstawiciele firm ProWerk i Saferoad RRS poruszyli zagadnienia urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podczas kolejnych sesji omówiono materiały i technologie w drogownictwie oraz drogowe innowacje. Głos zabrali m.in. dr inż. Aleksandra Kostrzanowska- -Siedlarz (Politechnika Śląska) i dr inż. Zdzisław Naziemiec (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie).

Pierwszy dzień obrad Forum zwieńczył koncert arii operetkowych i musicalowych w wykonaniu reprezentantów Filharmonii Olsztyńskiej. Podczas uroczystego wieczoru odbył się również jubileusz 25 lat działalności rodzinnej firmy GZD (Giera Znaki Drogowe). Z tej okazji współwłaścicielka firmy i jej założycielka Krystyna Giera otrzymała dyplom okolicznościowy od Polskiego Kongresu Drogowego.

Drugi dzień Forum zdominowała tematyka zarządzania drogami przyszłości. W tegorocznej edycji Forum wzięło udział przeszło 170 przedstawicieli administracji drogowej, świata akademickiego oraz firm.

Już dziś w imieniu organizatorów zapraszamy na przyszłoroczne VI Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe, które odbędzie się 22-24 września 2019 r. w Mikołajkach.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij