16-20 września w Krynicy-Zdroju odbyła się 64. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Organizatorem bieżącej edycji był Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Konferencja ma na celu łączenie środowiska naukowego z przedstawicielami świata praktyki inżynierskiej.
W jej trakcie podejmowane są najważniejsze tematy związane z wyzwaniami w projektowaniu, budowaniu
i eksploatacji obiektów budowlanych.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wojewoda małopolski, marszałek województwa małopolskiego, burmistrz Krynicy-Zdroju, a także Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Tradycyjnie konferencja była podzielona na dwie części – problemową i ogólną. Głównym tematem części problemowej była inżynieria kolejowa. Obszary rozważań, na których skupili się prelegenci, dotyczyły: rozwoju infrastruktury kolejowej, kolei dużych prędkości obiektów inżynierskich, zagadnień środowiskowych w transporcie szynowym, statyki i dynamiki dróg szynowych oraz BIM-u w kolejnictwie. Część ogólna konferencji mówiła o problemach naukowych budownictwa. Omawiano zagadnienia związane z: budownictwem ogólnym, fizyką budowli, geotechniką, inżynierią komunikacyjną, inżynierią materiałową i przedsięwzięciami budowlanymi, konstrukcjami betonowymi i metalowymi, mechaniką konstrukcji i materiałów oraz budownictwem hydrotechnicznym.

Na część ogólną zgłoszono łącznie 173 prace, z których zaprezentowano 117, natomiast w części problemowej wygłoszono 25 referatów. Uczestników konferencji przywitał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr hab. inż. Andrzej Szarata, profesor PK, natomiast otwarcia konferencji dokonał przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak – na co dzień pełniący funkcję przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Referaty wygłaszane przez prelegentów zebrały bardzo pozytywne opinie uczestników. Poruszane tematy dotyczyły wielu różnych obszarów, dzięki czemu każdy mógł znaleźć interesujące dla siebie wystąpienia i pogłębić posiadaną wiedzę.

Pierwszy dzień obrad skupił się na części problemowej. Podczas drugiego dnia uczestnicy wysłuchali referatów zarówno z części problemowej, jak i ogólnej. Wystąpienia w części problemowej odbywały się w kilku równoległych sesjach, dzięki czemu uczestnicy mogli swobodnie wybierać interesujące ich kwestie. Podczas trzeciego dnia w czwartej sesji dotyczącej inżynierii komunikacyjnej Aleksander Duda i Tomasz Siwowski zaprezentowali referat pt. „Badania rozkładu parcia na przyczółek zasypki z materiałów z recyklingu opon”. W tej samej sesji Marcin Grygierek opisywał wpływ stabilizacji kruszywa podbudowy trójosiowym georusztem na nawierzchnię drogową w początkowym okresie jej użytkowania.

Czwarty dzień obrad dotyczył problemów naukowych budownictwa. Podczas sesji drugiej uczestnicy mieli okazję wysłuchać referatów dotyczących inżynierii przedsięwzięć budowlanych. Agnieszka Leśniak i Grzegorz Piskorz opowiadali o czynnikach opóźniających realizację przedsięwzięć budowlanych w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Wśród wystąpień dużym zainteresowaniem cieszył się referat Janusza Szelki i Zbigniewa Wrony pt. „Uwarunkowania w zakresie wykorzystania danych i wiedzy w obszarze budownictwa mostowego”.

Podczas Konferencji odbyły się również: zebranie Komitetu Nauki PZITB, zebranie Sekcji Konstrukcji Metalowych, zebranie Sekcji Konstrukcji Betonowych oraz zebranie Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Organizatorzy cieszą się, że podczas konferencji odbyło się wiele owocnych obrad, a uczestnicy mogli wspólnie pogłębiać wiedzę i wymieniać się doświadczeniami.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij