20-22 czerwca 2018 r. w Starachowicach odbyła się XXIII edycja konferencji „Utrzymanie dróg”.

Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej,reprezentowane przez Prezesa Tadeusza Suwarę oraz Kopalnię Soli Kłodawa S.A. z Prezesem Waldemarem Marciniakiem oraz Markiem Skrzypczakiem – Członkiem Zarządu.

Wydarzenie  zostało  objęte  honorowym patronatem przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – pana Jacka Grygę.  Rolę  reprezentanta  Centrali  GDDKiA  pełnił  pan  Dyrektor  Norbert  Wyrwich.  Rolę  gospodarza  pełnił  w  tym  roku  Oddział  Kielce GDDKiA.W tegorocznej edycji konferencji wzięło udział blisko  200  osób,  wśród  których  pojawili  się  Dyrektorzy Oddziałów GDDKiA: Łukasz Urych, Marek Niełacny (GDDKiA Katowice), Krzysztof Strzelczyk,  Tomasz  Mączyński  (GDDKiA  Kielce), Mirosław Czech (GDDKiA Lublin), Maciej Tomaszewski  (GDDKiA  Łódź),  Dyrektorzy  Zarządów Dróg Wojewódzkich: Sebastian Borowiak  (ZDW  Bydgoszcz),  Tomasz  Miller  (ZDW Gdańsk),  Waldemar  Wejnerowski  (ZZDW  Koszalin).  Tematyka  konferencji  przyciągnęła również reprezentantów firm zajmujących się utrzymaniem  autostrad  oraz  dróg  ekspresowych  m.in:  Włodzimierza  Matczaka  (Autostrada  Eksploatacja  SA  Poznań),  Sławomira  Wardaka  (Autostrada  Mazowiecka  Warszawa),  Mieczysława  Skołożyńskiego  (Via  4  Mysłowice). Konferencja  podzielona  została  na  dwa  bloki  –  teoretyczny,  poświęcony  zagadnieniom utrzymaniowym  –  prowadzony  przez  przedstawicieli GDDKiA oraz komercyjny, gdzie swoje  rozwiązania  prezentowały  firmy  związane z branżą drogową. Wśród referatów teoretycznych pojawiały się kwestie związane z rozwojem sieci drogowych w naszym kraju wraz z proponowanymi modelami  jej  utrzymania  oraz  podsumowanie  Zimowego  Kongresu  Drogowego,  który  miał miejsce  w  tym  roku  w  Gdańsku,  prezentowane  przez  Dyrektora  Norberta  Wyrwicha  z GDDKiA. Zagadnienia komercyjne dotyczyły między innymi  sprzętu  do  ZUD  (Ozamet  Jonkowo,  Ku-eper  Kotlarnia),  systemów  zarządzania  ru-chem i siecią drogową (Designers Warszawa), aut dla służb drogowych (Ford – Francars Częstochowa), zarządzania flotą maszyn do koszenia zieleni przydrożnej (Husqvarna Warszawa), neutralizacji  gazów  (Westrand  Warszawa), technologii GPS (Globtrak Kielce). Nie zabrakło również okazji do sprawdzenia postępu prac na budowie drogi S7 dzięki uprzejmości Oddziału Kieleckiego GDDKiA oraz firmy Dragados. W czasie dnia technicznego uczestnicy  konferencji  mieli  możliwość  zwiedzenia Kopalni  Krzemienia  Pasiastego  w  Krzemionkach Opatowskich. Organizatorzy, ciesząc się z tak dużego zainteresowania  oraz  poszerzania  treści  merytorycznych  prezentowanych  podczas  konferencji, już planują kolejną jej edycję w przyszłym roku  –  najprawdopodobniej  w  województwie kujawsko-pomorskim.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij