14 czerwca br. w Warszawie odbył się VI Kongres Infrastruktury Polskiej zorganizowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR oraz serwis internetowy RynekInfrastruktury.pl.

Tematyka tegorocznego  Kongresu obejmowała obszary związane z inwestycjami infrastruktury drogowej i kolejowej, planami rozwojowymi żeglugi śródlądowej oraz strategicznymi inwestycjami z obszaru infrastruktury transportowej. 

Po  uroczystej  inauguracji,  wystąpienia otwierającego  Kongres  dokonał  Podsekretarz Stanu Andrzej Bittel (Ministerstwo Infrastruktury), odczytując list ministra Andrzeja Adamczyka adresowany do uczestników Kongresu. W swoim liście minister podkreślił, jak tematyka tegorocznych obrad współgra z realizo-wanymi w kraju programami mającymi na celu rozwój i unowocześnienie polskiego transportu. Kolejnym punktem programu była debata otwarcia zatytułowana „Powrót do przyszłości, czyli kierunki rozwoju polskiej infrastruktury”, w której udział wzięli: Andrzej Bittel (Ministerstwo Infrastruktury), Adrian Furgalski (Przewodniczący Railway Business Forum, Wiceprezes Zarządu  Zespołu  Doradców  Gospodarczych  TOR), Jacek Gryga (p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad), dr inż. Jerzy Kleniewski (Przewodniczący Komitetu Transportu Lądowego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ), Ireneusz Merchel (Prezes Zarządu, PKP Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.),  Bogdan  Rzońca  (Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury), Jerzy Werle (Prezes Zarządu Warbud S.A.) oraz  Stanisław  Żmijan  (Wiceprzewodniczący Sejmowej  Komisji  Infrastruktury).  Moderatorem  dyskusji  był  redaktor  Patrycjusz  Wyżga. Uczestnicy  debaty  skupili  się  na  kierunkach  rozwoju polskiej infrastruktury. Przypomniano również,  że  tempo  rozwoju  infrastruktury  determinują  warunki  finansowe.  Omówiono  też  sytuację na rynku wykonawców. Wskazywano także najbardziej zagrożone obecnie projekty infrastrukturalne  i  zastanawiano  się,  czy  wystarczy środków w kolejnej perspektywie unijnej,  szczególnie  w  obliczu  Brexitu,  na  dalszy  rozwój infrastruktury. Kolejna debata dotyczyła zagrożenia w realizacji  kluczowych  inwestycji  infrastrukturalnych.  Poruszono w niej m.in. zagadnienia związane z  zatrudnianiem  cudzoziemców  i  potrzebami kadrowymi branży budowlanej, problemy logistyczne związane z zapewnieniem materiałów na placach budowy oraz omawiono relacje pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. Moderatorem debaty był Łukasz Malinowski (Redaktor Naczelny TOR Wydawnictwo, Zespół Doradców Gospodarczych TOR), a udział w niej wzięli: Dariusz Blocher (Prezes Zarządu, Budimex S.A.), Artur  Gaszewski  (Dyrektor  Naczelny,  członek  Zarządu Keller Polska Sp. z o.o.), Anna Flaga-Martynek  (Radca  Prawny,  Partner,  Współzarządzająca zespołem projektów infrastrukturalnych, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr), Piotr Malepszak (Wiceprezes Zarządu, Koleje Dolnośląskie), Tadeusz Syryjczyk (Partner,  Zespół  Doradców  Gospodarczych  TOR, Przewodniczący  Rady  Programowej  VI  Kongresu Infrastruktury Polskiej), Wojciech Trojanowski (Członek Zarządu, Strabag Sp. z o.o.), Andrzej Kubisiak (Dyrektor Zespołu Analiz i Komunikacji, Work Service S.A.). Zwieńczeniem pierwszej części Kongresu było wręczenie Nagrody portalu RynekInfrastruktury.pl. W tym roku wyróżnieni zostali:

•  Budimex za 50 lat w branży infrastruktury i pozycję lidera wśród działających w Polsce firm budowlanych,
•  Gülermak za innowacyjne rozwiązania technologiczne  wykorzystywane  przy  budowie  mostu przez Wisłę na południowej obwodnicy Warszawy,
•  Instytut  Badawczy  Dróg  i  Mostów  za  wieloletnie  badania  naukowe  na  rzecz  infrastruktury komunikacyjnej oraz działalność w ramach projektów optymalizujących koszty budowy dróg,
•  Tadeusz  Augustowski  za  ponad  47  lat pracy na rzecz branży infrastruktury kolejowej.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij