Keramzyt Leca wybrano jako podstawowy materiał przy projektowaniu i budowie Queensferry Crossing Bridge, nowego mostu drogowego w Szkocji. Przeprawa o długości 2,7 km łączy teraz miasto Edynburg z hrabstwem Fife.

Przeprawa Queensferry, najnowsze uzupełnienie słynnych szkockich mostów nad zatoką Firth of Forth, to najdłuższy trzypylonowy most wantowy na świecie z najdłuższymi linami, które przechodzą przez środek przęsła. Przeprawa została otwarta dla ruchu drogowego 4 września 2017 r.

Do wykonania nasypów pod drogi po północnej stronie autostrady A90 użyto 5.500 m3 keramzytu Leca (10-20 mm). Firma Leca UK dostarczyła lekkie kruszywo, które zostało użyte do podniesienia poziomu kilku odcinków istniejącej magistrali komunikacyjnej A90 oraz poszerzenia jej w kierunku zachodnim.

Rozwiązanie tradycyjne, polegające na bezpośrednim położeniu wypełnień ze zwykłych kruszyw na istniejącej autostradzie A90 i gruntach do niej przyległych, pociągnęłoby za sobą dodatkowe obciążenia miękkiego nawodnionego torfu. W efekcie doprowadziłoby to do niedopuszczalnie dużego osiadania gruntu, co niosłoby ze sobą niekorzystne skutki dla środowiska naturalnego w tym rejonie.

Ciężar keramzytu Leca wynosi około 25% ciężaru typowych kruszyw drogowych, więc wykonawca zdecydował się na wymienienie części gruntu na to lekkie kruszywo. W konsekwencji uzyskano zerowe obciążenie netto oddziałujące na istniejące podłoże i wyeliminowano problem osiadania.

Materiał Leca przyniósł dodatkowe korzyści krótko- i długoterminowe, w tym znaczne skrócenie czasu budowy, co ograniczyło zakłócenia w ruchu drogowym. Oprócz tego uzyskano korzyści dla środowiska w postaci zmniejszenia natężenia ruchu drogowego związanego z budową oraz redukcji emisji zanieczyszczeń z pojazdów.

Leca


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij