22-23.05 w Warszawie odbyła się XI edycja Polskiego Kongresu ITS zorganizowana przez Stowarzyszenie ITS POLSKA

W XI edycji Polskiego Kongresu ITS wzięło udział ponad 250 osób, w tym reprezentanci firm związanych z ITS, organów rządowych, samorządowych oraz uczelni technicznych. W sesji inauguracyjnej udział wzięli: Paweł Engel (Centrum Unijnych Projektów Transportowych), Iwona Stępień-Kotlarek (GDDKiA), Piotr Pryciński (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), Wojciech Suchorzewski (Przewodniczący Rady Programowej) oraz Tomasz Kamiński (Instytut Transportu Samochodowego), a uroczystego otwarcia Kongresu dokonał Karol Okoński (Ministerstwo Cyfryzacji). Pierwsza sesja dotyczyła zarządzania mobilnością, ruchem i systemów informacji dla użytkowników. Swoje referaty wygłosili m.in. Ewa Wolniewicz-Warska (Kapsch Telematic Services) i Tamás Dombi (Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie), w których podzielili się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami na temat systemów informacji oraz zarządzania ruchem i mobilnością. Druga sesja obejmowała zagadnienia inteligentnego zbierania i przetwarzania danych. Omówiono m.in.: rolę systemów ANPR w polityce transportowej i bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, wyniki porównawczych pomiarów natężenia ruchu drogowego z użyciem zróżnicowanych rozwiązań technologicznych oraz detekcję i subiektywną lokalizację pojazdów na podstawie generowanego hałasu w kontekście bezpieczeństwa pieszych oraz zastosowania danych z sondowania pojazdów do wyznaczenia miejsc występowania LOP na sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce. Reprezentant firmy Neurosoft przedstawił też doświadczenia z działania Wieloczujnikowego Inteligentnego Neuronowego Systemu Parkingowego do automatycznego wyznaczania zajętości parkingów wielkopowierzchniowych. Drugi dzień rozpoczęto tematyką pojazdów autonomicznych i systemów V2X. Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury opowiedział o strategicznym podejściu do C-ITS, a reprezentanci Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Krakowskiej oraz Edinburgh Napier University omówili symulacyjne modele ruchu pojazdów autonomicznych i komunikujących. Sesja połączona była z dyskusją panelową o pojazdach autonomicznych i systemach V2X. Dyskutowano o problemach związanych z dopuszczeniem pojazdów autonomicznych do ruchu po polskich drogach i doświadczeniach innych krajów w zakresie autonomizacji pojazdów. Ostatnia sesja dotyczyła projektowania, efektów, korzyści oraz standardów ITS. Głos w tej sprawie zabrali m.in. przedstawiciele firm Sprint i APM PRO, jak również reprezentanci Politechniki Warszawskiej oraz lubelskiego oddziału ITS Polska.


Podczas kongresu przyznano również nagrody LIDER ITS. W tym roku laureatami zostali:

• Instytut Transportu Samochodowego – najlepszy produkt – urządzenie z branży ITS,
• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – najlepsze wdrożenie zrealizowane przez sektor publiczny,
• konsorcjum: Instytut Transportu Samochodowego, Politechnika Warszawska i firma Search sp. j. – najlepsza praca naukowo-badawcza,
• mgr inż. Małgorzata Pędzierska – najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej z zakresu ITS.

Podczas dwóch dni obrad wygłoszono ponad 30 prezentacji oraz odbyły się 2 dyskusje panelowe i 1 debata. Wysłuchało ich ok. 250 osób z firm związanych z ITS, organów rządowych, samorządowych oraz uczelni technicznych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij