17 maja 2018 roku w Warszawie odbyła się czwarta edycja specjalistycznego seminarium pt. „Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania” zorganizowanego przez CBE Polska.

Do udziału w Seminarium zapraszono przedstawicieli energetyki i ciepłownictwa oraz przemysłu budowlanego, drogowego, kolejowego, cementowego, ceramicznego, kruszywowego, gipsowego, chemicznego, wapienniczego, hutniczego, odlewniczego, komunalnego, górniczego i rekultywacyjnego, a także wszystkie podmioty współpracujące ze wspomnianymi branżami w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów spalania.

Co roku w Polsce wytwarza się około 15 milionów ton popiołów i żużli energetycznych oraz blisko 2,5 miliona ton gipsów z odsiarczania spalin, w związku z czym temat powinien jawić się nam jako doniosły - stwierdziła Agnieszka Skorupińska, lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska w kancelarii CMS podczas wykładu pt. Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych, inaugurującego seminarium. Zwraciła również uwagę na problemy z ustaleniem, kiedy dana substancja jest kwalifikowana jako produkt uboczny, a kiedy jako odpad. Omówiła także praktyczne dylematy branży, hierarchię postępowania z odpadami, utratę statusu odpadu oraz wykorzystanie UPS w inwestycjach drogowych, a także uboczne produkty spalania w kontekście Circular Economy.

Nowe procedowane przepisy prawne odnoszące się do biomasy i produktów z jej spalania wprowadzają wymagania dotyczące weryfikacji: pochodzenia biomasy, kwalifikowalności, masy oraz kryteriów zrównoważonego rozwoju. Wspomniane wymagania wprowadzają udział niezależnej strony trzeciej w procesie potwierdzenia tych kryteriów. Dobrowolne systemy certyfikacji mają być jednym z narzędzi do weryfikacji - stwierdził Adam Sarnaszek, Prezes spółki BIOCONTROL.

Następnie przedstawicielka poznańskiej spółki EKO-ZEC, dr inż. Daria Zielińska, przybliżyła uczestnikom seminarium wybrane normy z udziałem minerałów antropogenicznych.  poinformowała, że - według dostępnych szacunków - w Polsce po roku 2020 ma powstać około 6 milionów ton dobrego jakościowo popiołu lotnego, czyli o około 2 miliony ton więcej niż obecnie. Po roku 2020 powstanie również około 3 milionów ton REA-gipsu, czyli o milion ton więcej niż teraz. Stwierdziła również, że elektrociepłownie czekają poważne problemy takie jak obniżenie jakości popiołu, przekroczenie dopuszczalnego poziomu NH3 oraz wzrost ilości powstającego produktu IOS.

Eksperci podkreślali, że już wkrótce powinniśmy spodziewać się bardziej restrykcyjnych norm dla instalacji termicznego przekształcania odpadów. Są na ostatnim etapie oceny, należy się spodziewać, że normy wejdą w życie w bliskim horyzoncie czasowym, najpewniej już w 2020 r.

Filip Chyliński stwierdził, że dokumenty normalizacyjne niekoniecznie nas ograniczają. Należy pamiętać o dodatkowej furtce, którą są krajowe i europejskie oceny techniczne - jeśli dany wyrób budowlany nie mieści się w ramach danej normy. Jeżeli chodzi o wykorzystanie materiałów odpadowych/wtórnych zamiast substancji naturalnych, to mówimy o zrównoważonym budownictwie.

Daria Zielińska podkreśliła, że firmy zajmujące się gospodarką ubocznymi produktami spalania muszą mieć komplet zgód, by UPS stał się produktem do dalszego wykorzystania. Dobrą zmianą byłoby, gdyby UPS był produktem od samego początku - w niektórych krajach są takie regulacje, u nas w Polsce jest niestety inaczej. Agnieszka Skorupińska również uważa, że UPS-y powinny wyjść ze sfery odpadów, jednak należy pamiętać, że branża musiałaby się mocno zaangażować w celu uniknięcia nadużyć i by nowy system miał ręce i nogi.

Branża energetyczna musi zadbać o to, by odpad po procesie produkcji był dobrej jakości. Na co dzień borykamy się z tym, że popiół nie spełnia norm i nie powinien być używany w budownictwie w takiej formie, w jakiej wychodzi z pieca. Przedstawicielka kancelarii CMS stwierdziła, że zarówno ministerstwa jak i branża koncentrują się na tym, co wchodzi do kotła, a nie na tym co z niego wychodzi i warto wziąć udział w procesie konsultacji społecznych, by na początkowym etapie wyznaczyć właściwe kierunki. Jeśli coś nie może wyjść kominem, to zwykle spada jakość popiołów, które mogą stać się odpadami niebezpiecznymi. Żużel aż tak nie absorbuje metali ciężkich i innych szkodliwych związków, jak informowała przedstawicielka EKO-ZEC, w żużlu poziomy szkodliwych substancji są bliskie zera. Daria Zielińska stwierdziła ponadto, że gdy ktoś widzi coś ciemniejszego niż ziemia, to często pojawia się wrażenie, że to coś jest ropopochodne. Wiele osób zgłasza swoje nieuzasadnione obawy do urzędów, a urzędy chcą mieć spokój i przeważnie stają po stronie mieszkańców (zwłaszcza w przededniu wyborów), zamiast ignorować absurdalne donosy. Patologią dla sektora UPS jest to, że tam, gdzie planowane są inwestycje, tam przeważnie ktoś otwiera też kilka kopalni kruszywa pospolitego. Innymi słowy, w rejonach, gdzie realizowane są projekty budowy infrastruktury drogowej, powstaje również absurdalna konkurencja dla ubocznych produktów spalania.

CBE Polska


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij