Podczas tegorocznych kieleckich targów Autostrada-Polska odbył się 3-dniowy Salon Kruszyw, czyli spotkania specjalistów zarówno z branży kruszywowej, jak i gospodarki odpadami i recyklingu.

W ramach tego wydarzenia 9 maja debatowano nt. zagospodarowania trudno zbywalnych drobnych frakcji kruszyw. Organizatorzy Salonu – Targi Kielce oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – do uczestnictwa w organizacji tegorocznej edycji zaprosili Kluczowy Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. W pierwszym dniu spotkania dyskusje i wystąpienia dotyczyły tematu asfaltowego destruktu w budownictwie drogowym. Głos zabrali m.in. prof. dr hab. inż. Marek Iwański z Politechniki Świętokrzyskiej oraz Dariusz Wróbel, zastępca dyrektora ds. utrzymania sieci drogowej Świętokrzyskiego ZDW w Kielcach, którzy przedstawili doświadczenia z wdrażania technologii recyklingu głębokiego na zimno. Jednak to w drugim dniu spotkania dyskusje odbywały się w najszerszym gronie i z najliczniejszym audytorium, a dotyczyły zagospodarowania trudno zbywalnych drobnych frakcji kruszyw. W obszarze kruszyw naturalnych problem ze zbytem frakcji drobnych występuje właściwie od zawsze. Dyskusję na ten temat poprzedziły prezentacje wprowadzające. Wystąpienie pt „Produkty trudno zbywalne w przemyśle kruszyw: ilość, jakość, występowanie” zostało zaprezentowane przez mgr. inż. Aleksandra Kabzińskiego, prezesa Polskiego Związku Producentów Kruszyw, oraz prof. dr. hab. inż. Wiesława Kozioła z IMBiGS. Z kolei mgr Leszek Majewski z IMBiGS przedstawił „Możliwe kierunki zagospodarowania frakcji kruszyw drobnych”, a mgr inż. Jarosław Stankiewicz – również przedstawiciel Instytutu – opowiedział o technologiach wykorzystania kruszyw drobnych. Po części wykładowej goście wydarzenia zostali zaproszeni do debaty, która koncentrowała się na przyczynach powstawania kruszyw trudno zbywalnych oraz możliwości ich zagospodarowania. Prelegenci doszli do wniosku, że podstawowymi przyczynami zwiększającej się ilości kruszyw trudno zbywalnych jest coraz większy udział w surowcu frakcji drobnych, czyli tzw. punkt piaskowy. Jest to sytuacja bardzo niekorzystna, biorąc pod uwagę wymagania odbiorców produkujących beton i sporadyczne stosowanie nowych technologii, np. betonów drobnokruszywowych, których parametry jakościowe są wystarczające do ich stosowania w budownictwie. W drugiej części debaty mgr Leszek Majewski oraz mgr inż. Jarosław Stankiewicz przedstawili możliwe kierunki zagospodarowania frakcji drobnych, jak również szereg konkretnych technologii wykorzystujących frakcje trudno zbywalne: od produkcji kruszyw na bazie odpadów, technologię betonów drobnokruszywowych i piaskowych, zapraw tynkarskich o podwyższonych technologiach termoizolacyjnych, po zastosowanie ich w ceramice, chemii przemysłowej itp. W podsumowaniu debaty podkreślono, że czynnikami, które mogą wpłynąć na poprawę całej sytuacji, powinny być: polityka rządu, edukacja techniczna, która przekonuje, że produkty na bazie surowców wtórnych są porównywalne jakościowo z obecnie stosowanymi wyrobami, a także świadoma odpowiedzialność producentów i odbiorców za środowisko naturalne. Debata była ciekawym i ważnym spotkaniem przedstawicieli ośrodków naukowych, producentów i odbiorców kruszyw. Była też pierwszym wydarzeniem poruszającym na taką skalę problem trudno zbywalnych frakcji kruszyw.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij