8-9 maja podczas XXIV edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego Autostrada Polska odbyła się konferencja naukowa „Nowoczesna diagnostyka i naprawa nawierzchni drogowych” organizowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 
W ciągu dwóch dni konferencji jej uczestnicy wysłuchali dwudziestu trzech referatów rozłożonych w sześciu sesjach tematycznych. Inauguracji wydarzenia dokonali Marek Chodkiewicz (podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury) wraz z prof. Leszkiem Rafalskim (dyrektorem IBDiM) oraz przewodniczącym Rady Programowej prof. nadzw. Adamem Zofką (IBDiM). Pierwszego dnia odbyły się dwie sesje: „Ocena właściwości powierzchniowych” oraz „Materiały do napraw nawierzchni drogowych”. W trakcie pierwszej z nich dr inż. Marta Wasilewska (Politechnika Białostocka) wykazała istotny wpływ uziarnienia mieszanki mineralnej oraz odporność na polerowanie kruszywa na właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni betonowych teksturowanych metodą odkrytego kruszywa. Sesję drugą rozpoczęto, omawiając zagadnienie trwałości eksploatacyjnych podbudów z mieszanek mineralno-cementowo- emulsyjnych (MMCE). Podczas drugiej sesji przedstawiono m.in. referat mgr. inż. Adama Liphardta i prof. dr. hab. inż. Piotra Radziszewskiego (Politechnika Warszawska), w którym omówiono analizę właściwości lepkosprężystych lepiszczy odzyskanych z mieszanek mineralno-asfaltowych zawierających dodatek granulatu asfaltowego. Kolejny dzień obrad rozpoczęła sesja dotycząca nośności nawierzchni drogowych i lotniskowych. Rozpoczęto ją od przedstawienia oceny nośności przebudowy konstrukcji drogi z uwzględnieniem czasu obciążenia oraz warunku plastyczności autorstwa dr. inż. Grzegorza Mazurka i prof. dr. hab. inż. Marka Iwańskiego (Politechnika Świętokrzyska). Następnie dr hab. inż. Paweł Mieczkowski i mgr inż. Bartosz Budzyński (Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny) przedstawili w swoim referacie wpływ zwilgotnienia podłoża na nośność i trwałość nawierzchni drogowej. W kolejnej sesji dotyczącej nowoczesnych metod napraw wygłoszony został referat przedstawicieli Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, tym razem w powiększonym składzie o referującego dr. inż. Stanisława Majera, który omówił przebudowę dróg o nawierzchni batonowej na przykładzie dróg wojewódzkich nr 102 i 142. Podczas ostatniej sesji rozmawiano o nowoczesnych metodach napraw i nieniszczących metodach diagnostycznych. Przedstawiono m.in. zagadnienia georadarowego rozpoznawania wgłębnego zakorzenienia spękań poprzecznych, omówiono wykorzystanie wyników oceny stanu technicznego nawierzchni w planowaniu remontów autostrad. Jednym z elementów konferencji była również sesja plakatowa, na której wyeksponowano najlepsze referaty oraz prace studentów nadesłane na konkurs. Duża liczba uczestników konferencji, ogromne nią zainteresowanie wśród przedstawicieli firm, administracji drogowej oraz studentów, a także zaangażowanie słuchaczy w przeprowadzane dyskusje stanowią potwierdzenie, że wznowienie cyklu konferencji „Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe” przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów było posunięciem słusznym i potrzebnym w branży.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij