12-13 kwietnia odbyła się Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2018 zorganizowana przez Katedrę Inżynierii Drogowej i Transportowej Politechniki Gdańskiej oraz Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej w Gdańsku.

W tym roku dotychczasowemu seminarium GAMBIT nadano rangę konferencji, aby idee bezpieczeństwa ruchu drogowego poruszane podczas sesji miały szansę na szerszą promocję, również za granicą naszego kraju. Wydarzenie zostało objęte patronatem przez Ministerstwo Infrastruktury, GDDKiA, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Politechnikę Gdańską.

Tematem XII już edycji GAMBIT-u był „Rozwój innowacji drogowych na rzecz bezpieczeństwa – perspektywa krajowa i regionalna”. W dużej części została ona również poświęcona programowi badawczemu Rozwój Innowacji Drogowych (RID) oraz działaniom w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego na poziomie samorządowym. Zaprezentowano też statystyki dotyczące wyników Narodowego Programu Poprawy BRD, która miała służyć redukcji liczby zabitych na drogach o 50%, a liczby ciężko rannych – o 40%, a tymczasem prognozuje się, że w 2020 r. uda się zredukować liczbę ciężko rannych jedynie o 7%. Poruszone zostały również zagadnienia dotyczące: urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, aspektów bezpieczeństwa w zarządzaniu cyklem życia infrastruktury drogowej oraz wpływu przekroju poprzecznego drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Omówiono też kwestie wpływów ITS na bezpieczeństwo ruchu drogowego, niechronionych uczestników ruchu oraz nowe trendy w BRD. W trakcie wydarzenia Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wręczył Jerzemu Górze, sekretarzowi Pomorskiej Rady BRD, Odznakę Honorową za Zasługi dla Transportu RP. Odznaka została przyznana na wniosek Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym. Wśród uczestników Konferencji znaleźli się przedstawiciele instutucji centralnych (Ministerstwa Infrastruktury i Sekretariatu Krajowej Rady BRD, Głównej Inspekcji Transportu Samochodowego), samorządów regionalnych i lokalnych, zarzadów dróg (krajowych, wojewódzkich i miejskich), biur projektów, drogowych firm wykonawczych, ośrodków ruchu drogowego, uczelni wyższych (krajowych i zagranicznych), instytutów badawczych, organizacji pozarządowych i mediów. W czasie dwóch dni obrad zaprezentowano prawie 100 referatów (46 wygłoszono i 50 przedstawiono w formie plakatów), których wysłuchało ok. 200 osób. Głównymi celami Konferencji były prezentacja wyników badań prowadzonych w ramach projektów badawczych oraz ocena działań prowadzonych w Polsce. Powinno to służyć rozpowszechnianiu wiedzy, wymianie doświadczeń i wyników badań w dziedzinie BRD.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij