1 marca w Warszawie odbyło się siedemnaste już seminarium z cyklu „Geotechnika dla Inżynierów”, organizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych.

Seminarium jest kontynuacją dotychczas organizowanych spotkań prezentujących praktyczne aspekty różnych zagadnień fundamentowania, wzmacniania podłoża i głębokich wykopów.

W trakcie dwóch sesji wygłoszono jedenaście referatów. Przedstawiono w nich praktyczne przykłady dotyczące projektowania, wykonawstwa i kontroli robót. Pierwszą z sesji poprowadził Piotr Rychlewski (IBDiM), a drugą – Wojciech Szwejkowski (PZWFS). Jako pierwszy z prelegentów głos zabrał Krzysztof Grzegorzewicz (IBDiM) – twórca cyklu „Bukietu czarnych kwiatów”. Wystąpienie poświęcił omówieniu swoich spostrzeżeń dotyczących kilku obiektów budowlanych, które zostały dotknięte upowszechnionymi mitami, prowadzącymi do błędnej oceny zjawisk albo do paraliżu procesu decyzyjnego. Następnie o roli projektantaw zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa prac geotechnicznych opowiedział Jakub Saloni (Menard Polska). Duża część seminarium poświęcona była nowoczesnym technologiom. Bardzo dobrze przyjęte przez uczestników zostały referat Bolesława Kłosińskiego i Czesława Szymankiewicza (IBDiM) dotyczący badania nośności baret. Najlepiej ocenione przez uczestników zostało wystąpienie przedstawiające nowatorską technologię ciągłego mieszania wgłębnego gruntu, stosowaną do formowania obudów wykopów i wzmacniania podłoża, wygłoszone przez Roberta Sołtysika (Soley), a stworzone przy współpracy z Piotrem Rychlewskim (IBDiM), Tomaszem Traczem i Tomaszem Zdebem (Politechnika Krakowska). Zagadnienia nowych technologii na podstawie konkretnych przykładów poruszali przedstawiciele firm Menard, Polbud-Pomorze, Ingeo, Aastaldi oraz Keller Polska. Omówiono m.in.: wzmocnienie podłoża drogi ekspresowej S7, ochronę budynkupodczas realizacji II linii metra, podchwyceniafundamentów istniejącego budynku w Wars za wiedla potrzeb wykonania podziemnego garażu. Prof. Maciej Kumor przedstawił również nietypowe geotechniczne awarie budowlane. Podsumowania treści merytorycznych całego seminarium dokonał prof. Kazimierz Gwizdała. Zaznaczył on ogromne znaczenie tematów poruszanychpodczas Seminarium. Przypomniałrównież, jak ważne są badania geotechnicznedla każdej budowy oraz o konieczności prowadzeniazawsze całości obliczeń według jednego systemu – albo Eurokodu, albo Polskiej Normy.

Celem seminarium jest popularyzacja wiedzy o projektowaniu oraz wykonywaniu konstrukcji geotechnicznych. Szczególna uwaga została poświęcona wzmacnianiu podłoża gruntowegoi fundamentów budowli. Tematyka seminariumskierowana jest przede wszystkim do projektantów,wykonawców, inwestorów oraz pracownikówadministracji związanych z procesemdecyzyjnym przy specjalistycznych robotach fundamentowych. Ogromna liczba słuchaczy(ponad 280 osób) zgromadzona na sali potwierdzatylko teorię, że temat ten jest niezwykleistotny, a seminaria z cyklu „Geotechnikadla Inżynierów” są niezwykle pomocne i wartoje kontynuować.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij