20-23 lutego 2018 w Gdańskim Centrum Kongresowym Amber Expo odbył się XV Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy zorganizowany przez Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC przy współpracy z GDDKiA i Miastem Gdańsk.

Stowarzyszanie Drogowe, powstałe w 1909 r., zrzesza administracje drogowe z ponad 120 państw świata. Co cztery lata organizuje Zimowy Kongres Drogowy, za każdym razem w innej części świata. Polska jest pierwszym krajem Europy ŚrodkowoWschodniej pełniącym rolę organizatora i gospodarza tego zgromadzenia.

Zimowy Kongres Drogowy jest jedynym wydarzeniem na świecie, gdzie szeroko omawiana jest tematyka związana z zimowym utrzymaniem od planowania zadań przez ich finansowanie, standardy aż po innowacje, wnoszące lepszą jakość w utrzymanie przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Podczas kongresu spotykają się eksperci, naukowcy, a także praktycy z firm na co dzień zajmujących się zadaniami związanymi z utrzymaniem dróg zimą. W tym roku na Kongresie zjawiło się ok. 1000 uczestników z 42 krajów. Ceremonii otwarcia Kongresu dokonał Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. Gości kongresu przywitali także prezydent PIARC Claude Van Rooten oraz Iwona Stępień-Kotlarek, zastępca dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Następnie odbyła się sesja ministerialna z udziałem przedstawicieli rządów trzech europejskich państw oraz gościa z dalekiego wschodu. Polskę reprezentował szef polskiego resortu infrastruktury − Andrzej Adamczyk, Litwę minister transportu i komunikacji − Rokas Masiulis, Czarnogórę minister transportu i gospodarki morskiej − Osman Nurković, a Japonię wiceminister infrastruktury, transportu i turystyki − Masafumi Mori. Drugiego dnia Zimowy Kongres Drogowy obfitował w wykłady, sesje techniczne i dyskusje ekspertów. Referaty wygłosiło ok. 70 panelistów z rozmaitych krajów Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Azji a nawet północnej Afryki. Szczególną popularnością cieszyły się sesje dotyczące zimowego utrzymania obiektów inżynieryjnych, takich jak mosty i tunele. Prezentację o wpływie soli przeciwoblodzeniowej na korozję konstrukcji mostów przedstawiła Ivana Durickovic z Francji. Taisto Haavasoja z Finlandii mówił np. o wykorzystaniu rejsowych autobusów do gromadzenia danych o pogodzie na drogach. Naturalnie sporo miejsca zajęły materiały do zwalczania śliskości − tu interesujące porównanie zastosowania na szkockich drogach solanki i wstępnie zwilżonej soli przedstawił Martin Thomson. W innej sekcji tematycznej o tym, że myślenie o zimowym utrzymaniu dróg powinno zaczynać się już na etapie ich projektowania, przekonywał Maciej Kozłowski. Interesujące były także doświadczenia krajów skandynawskich w zimowym utrzymaniu dróg dla rowerów. Goście ze Szwecji opowiadali o metodzie utrzymania ścieżek „sweep-salting”, która polega na zasysaniu śniegu i zwalczaniu poślizgu solanką lub wstępnie zwilżoną solą. Skuteczna jest szczególnie w miejscowościach nadmorskich, gdzie występuje wysoka wilgotność powietrza.

Po raz pierwszy w historii Kongresu Światowa Organizacja Drogowa PIARC przyznała nagrody za najlepsze referaty oraz dla „Młodego Profesjonalisty”. Statuetki wręczali najwyżsi przedstawiciele PIARC – prezydent Claude Van Rooten, wiceprezydent Shigeru Kikukawa oraz szef Komitetu Technicznego B.2 Didier Giloppe. W pierwszej kategorii wyróżniono 7 z 170 przesłanych na Kongres prac.Z
Nagrodzeni zostali:
• Andres Olloqui z Hiszpanii – za pracę o zarządzaniu zagrożeniem lawinowym na drodze,
• Kazuhide Kiyasu z Japonii – za pracę o wpływie wywieranym na ruch drogowy przez środki zaradcze stosowane przeciwko klęsce żywiołowej w postaci silnych opadów śniegu,
• Ivana Durickovic z Francji – za pracę o wpływie soli przeciwoblodzeniowych na korozję konstrukcji mostów,
• Amanda Siems-Anderson ze Stanów Zjednoczonych – za pracę o wykorzystaniu systemu Pikalert w programie pilotażowym Departamentu Transportu stanu Wyoming dotyczącym pojazdów połączonych,
• Jakko Klang z Finlandii – za pracę o skutkach dla bezpieczeństwa niższych ograniczeń prędkości w miesiącach zimowych,
• Juha Aijo z Finlandii – za pracę o instrukcji utrzymania zimowego dla Fińskiej Agencji Transportu,
• Anna Niska ze Szwecji – za pracę o „sweep-salting” – metodzie zimowego utrzymania ścieżek rowerowych,
• specjalne wyróżnienie dla młodego autora „The Young Proffesional Award” otrzymał Henri Giudici z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii, specjalizujący się w badaniu zachowania opon w warunkach śniegowych. Jego wyróżniony referat dotyczył opisu technicznego dwóch urządzeń do badania interakcji pomiędzy oponą i nawierzchnią – LARS i Lumi.

Trzeciego dnia kongresu do wykładów i dyskusji na sesjach technicznych doszły też wydarzenia bardziej praktyczne – np. warsztat zimowego utrzymania dróg, skupiający się na potrzebach użytkownika w centrum usług zimowych. W czasie porannej sekcji spotkań poruszony został m.in. temat lawin. Swoimi doświadczeniami i badaniami, dotyczącymi chociażby zarządzania zagrożeniem lawinowym, podzielili się naukowcy z Japonii i Hiszpanii. W innych salach mówiono również o oddziaływaniu substancji przeciwoblodzeniowych na zbiorniki wodne i środowisko. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja gości ze Skandynawii dot. „Arktycznego Inteligentnego Korytarza”. Przebiega on między Finlandią a Norwegią za kołem podbiegunowym i zapewnia przejazd po śniegu autonomicznego samochodu. Korytarz połączony jest z dworcami kolejowymi, lotniskami czy portem morskim w Tromsø. Pozwala on np. na dostarczenie danego towaru, bez narażania się jego odbiorcy na jazdę w niebezpiecznych warunkach zimowych.

Jedną z głównych atrakcji XV Międzynarodowego Zimowego Kongresu Drogowego były pierwsze w Trójmieście, a trzecie w historii kongresu, zawody pługów odśnieżnych. Na wymagającym torze utworzonym przy stadionie Energa Gdańsk zaprezentowało się 21 zawodników z ośmiu krajów: Andory, Austrii, Francji, Kanady, Niemiec, Polski, Portugalii i Węgier. Zawodnicy mieli do pokonania liczącą około kilometra pętlę, w czasie przejazdu wykonując 12 rozmaitych zadań. Operatorzy musieli m.in. pokonać slalom, przejechać tyłem między przeszkodami, ze sporą prędkością najechać na płytę poślizgową czy przesunąć przedmiot w wyznaczone miejsce. Każdy przejazd w pojazdach marki DAF trwał około sześć-siedem minut. Zawodnicy byli oceniani przez zespół sędziów, który brał pod uwagę trzy aspekty: umiejętności praktyczne, czas przejazdu oraz sprawdzenie zdatności pojazdu do jazdy. Na podium zawodów znaleźli się: 1. Gerhard Vock (Austria), 2. Reiner Dunker (Niemcy) i 3. Bertram Unger (Austria).

Kongresowi towarzyszyła również wystawa, na którą złożyły się 44 stoiska przygotowane przez instytucje publiczne, narodowe komitety PIARC i firmy drogowe, prezentujące swoje rozwiązania i produkty do zimowego utrzymania dróg, m.in. Kopalnia Soli Kłodawa, OAT, Kueper Polska, Aldesa Polska, Mercedes-Benz Special Trucks. Wśród wystawców znajdowały się stoiska narodowe Czech, Chin, Francji, Japonii, Korei Południowej, Norwegii, Polski, Słowacji i Włoch. W centralnym miejscu ekspozycji mieścił się polski Pawilon Narodowy, przygotowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Polski Kongres Drogowy.

Podczas sesji zamknięcia Kongresu odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia między Polskim Kongresem Drogowym a Światowym Stowarzyszeniem Drogowym PIARC o szczegółowych zasadach funkcjonowania PKD jako Komitetu Narodowego tej organizacji. Po podpisaniu porozumienia, Polski Kongres Drogowy stał się 42. narodowym komitetem PIARC. Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy to prestiżowe wydarzenie o długoletniej tradycji. Niewątpliwie jest to platforma do wymianywiedzy i opinii na temat aktualnie stosowanych innowacji w tej dziedzinie. To również okazja do poznania potrzeb poszczególnych administracji drogowych, które będą dla Państwa dostępne w ramach narodowych pawilonów.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij