Miasto Gliwice ogłosiło przetarg na budowę zachodniej części obwodnicy miasta

Nowa droga ma połączyć ul. Daszyńskiego biegnącą w ciągu DW-408 z ulicą Rybnicką na DK-78. Odcinek ten będzie w przyszłości fragmentem drogi krajowej nr 78 relacji Chalupki – Chmielnik, przejmując tym samym ruch i funkcję drogi krajowej z obecnej infrastruktury, która jest niedostosowana do przenoszenia dużych potoków ruchu. W ubiegłym roku miasto podpisało umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie tej inwestycji. W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Gliwice otrzymały na ten cel 117 mln zł. Odcinek, o którym mowa, będzie miał ok. 3,2 km długości. Ma to być pierwszy etap zachodniej obwodnicy. Droga będzie przebiegać w południowo-zachodniej części miasta, pomiędzy centrum, śródmieściem i osiedlem Sikornik po północno-wschodniej stronie drogi, a dzielnicą Ostropa i terenem wojskowym. W ramach zamówienia powstanie jednojezdniowa droga z dwoma pasami ruchu dostosowana do nośności 115 kN/oś. Wybudowane zostanie skrzyżowania łącznic z ul. Rybnicką i łącznice węzła drogowego z ulicą Rybnicką.  Rozbudowana ma być także ul. Rybnicka w rejonie skrzyżowania i węzła drogowego z A4. (do rozbudowy przewidziano odcinek o długości 0,6 km), a także przebudowane drogi poprzeczne: ul. Orkana i ul. Wójtowska.  Powstanie w sumie ok. 7,5 km dróg serwisowo-gospodarczych, powstaną także nowe skrzyżowania z ulicami: Ku Dołom, ul. Kosów i przedłużeniem ul. Biegusa. Wybudowana zostanie także infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Miasto chce zainwestować także w zatokę dla służb kontrolnych i dwóch zatok z wagami samochodowymi. W ramach zadania wybudowane mają być obiekty inżynierskie, w tym most nad potokiem Ostropka i estakada nad potokiem, a także przepusty i przejścia dla małych zwierząt. Przewidziano instalację ekranów akustycznych. Przy nowej drodze mają powstać elementy inteligentnego sterowania ruchem - znaki zmiennej treści, wagi preselekcyjne, stacje meteorologiczne i kamery, które zostaną zintegrowane z systemem ITS funkcjonującym w mieście.

Miasto czeka na oferty od wykonawców do 28 lutego. Najkorzystniejszą ofertę wybierze korzystając z kryteriów: termin realizacji – 20%, okres gwarancji – waga: 20%, cena – waga 60%.

 

Rynek Infrastruktury


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij