07-09.06.2017 w Gdyni odbyło się II Pomorskie Forum Drogowe. Głównymi tematami tegorocznego Forum było profesjonalne zarządzanie siecią drogową oraz praktyczne zastosowanie tzw. Road Asset Management.

Uroczystego otwarcia Forum dokonał Zbigniew Kotlarek, prezes PKD. Następnie Krzysztof Czopek, dyrektor Departamentu Infrastruktury Woj. Pomorskiego, w imieniu władz samorządowych województwa pomorskiego przywitał uczestników Forum. W trakcie inauguracji wystąpił również Radosław Kantak, dyrektor Oddziału GDDKiA w Gdańsku, który omówił inwestycje GDDKiA oddział w Gdańsku w PBDK 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Drugą sesję otworzył dr Sławomir Heller, przewodniczący Grupy Roboczej ds. Upowszechniania i Edukacji Road Asset Management Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że (Road) Asset Management jest w pierwszym rzędzie dyscypliną skierowaną do zarządców dróg, a jednym z jej nadrzędnych celów jest wsparcie zarządców w procesie implementacji systemów zarządzania drogami. Kwestię Asset Management poruszył również dr Andrzej Janowski z TPA. Jest to bardzo dynamicznie rozwijająca się dyscyplina, wspierająca procesy decyzyjne ukierunkowane na optymalne wykorzystanie zasobów infrastruktury. W ramach podsumowania sesji dotyczącej modelów zarządzania prowadzono debatę panelową, w której uczestniczyli: Iwona Stępień- Pilipczuk, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Andrzej Maciejewski, były zastępca Generalnego Dyrektora, Karol Markowski oraz Grzegorz Bagiński, prezes grupy Saferoad w Polsce, a poprowadzona była przez dr. Sławomira Hellera. Kolejne sesje poruszały zagadnienia wyzwań stawianych przed współczesnym zarządcą drogowym oraz systemów zarządzania drogami. W trakcie konferencji odbyło się również Forum Projektantów zatytułowane „Optymalizacja przygotowania i realizacji inwestycji”, poświęcone pozycji tej grupy zawodowej w obecnych realiach procesu inwestycyjnego, tzn. w dominującym systemie realizacji inwestycji „zaprojektuj i buduj”. Omówiono relacje między projektantem a zamawiającym i generalnym wykonawcą, procedury uzgodnień dokumentacji oraz wydawania decyzji administracyjnych, funkcjonowania systemu nadzoru inwestorskiego. Podczas szóstej sesji Polski Kongres Drogowy wyróżnił honorowym wyróżnieniem firmę Transprojekt Gdański z okazji jej 65-lecia. Nagrodę odebrał dyrektor naczelny TGD Marek Rytlewski. Wręczający nagrodę Zbigniew Kotlarek podkreślił, że efekty pracy TGD zmieniły krajobraz Polski, stając się podstawą rozwoju infrastruktury nie tylko drogowej, co można było zweryfikować podczas krótkiej projekcji filmu ukazującego najważniejsze projekty firmy. Następnie odbyła się debata panelowa „Modele przygotowania i realizacji inwestycji okiem inwestorów i projektantów”. Moderatorem panelu był Zbigniew Kotlarek, prezes PKD. W dyskusji brali udział: Marek Rytlewski, Grzegorz Nowaczyk (Trakt), Iwona Stępień- Pilipczuk, Waldemar Chejmanowski, (zastępca dyrektora Oddziału GDDKiA w Gdańsku), Radosław Kantak oraz Czesław Połedniok (Mosty Katowice). W trakcie debaty poruszono zwłaszcza temat relacji inwestora z projektantami oraz optymalizacji przygotowania i realizacji inwestycji. Konferencja zakończyła się wycieczką techniczną do pierwszego w Polsce podwodnego tunelu drogowego w ciągu Trasy Słowackiego i do centrum jego zarządzania.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij