24-25.04.2017 r. w Rydzynie odbyła się III Europejska Konferencja „Konstrukcje podatne z blach falistych w budownictwie drogowym i mostowym”.

Wydarzenie odbywa się co pięć lat. Organizatorami byli: Politechnika Poznańska, Związek Mostowców RP, Polski Komitet Geotechniki, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP oddział w Poznaniu oraz główny sponsor – firma ViaCon Sp. z o.o.

W konferencji, podobnie jak w latach 2007 i 2012, uczestniczyło ok. 140 specjalistów z 18 krajów z całego świata, między innymi ze Szwecji, Stanów Zjednoczonych, z Estonii, Finlandii, Turcji, Kanady, Węgier, Emiratów Arabskich, Litwy, Łotwy, Białorusi i Polski. Wydarzenie w całości zostało poświęcone tematyce stalowych blach falistych, które są szeroko wykorzystywane w budownictwie drogowo- mostowym dzięki swojej wytrzymałości, trwałości, szybkości montażu, jak również estetyce. Uczestnicy mogli skonfrontować tę teorię z praktyką podczas wycieczki technicznej na drodze ekspresowej S5 w rejonie Bojanowa, gdzie zlokalizowany jest przykład kompleksowego wykorzystania konstrukcji podatnych z blach falistych wyprodukowanych w rydzyńskim ViaConie. Naukowa część konferencji odbyła się w Sali Balowej zamku w Rydzynie. Uczestników powitali szef Komitetu Naukowego prof. dr inż. Lars Pettersson z Royal Institute of Technology w Sztokholmie oraz szef Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej. Profesor przedstawił również pierwszy referat pt. „Stalowe konstrukcje gruntowo-powłokowe. Kluczowe problemy normalizacji”. Drugi referat sesji otwierającej wygłosił dr inż. John Newhook (Dalhousie University, Kanada), z tematem: „Konstrukcje gruntowo-powłokowe wg normy kanadyjskiej CHBDC. Wyzwania w nadążaniu za praktyką i innowacjami”. W ciągu dwóch dni odbyło się łącznie sześć sesji tematycznych. Referaty, debaty i opinie wygłaszane na sesjach poruszały wiele interesujących zagadnień, takich jak: badania i rozwój konstrukcji podatnych z blach falistych, przegląd norm obliczeniowych obowiązujących w Europie, najlepsze praktyki projektowe i najnowsze rozwiązania technologiczne. Jako jeden z obszarów wymagających szczególnej uwagi wskazano problematykę trwałości i utrzymania konstrukcji z blach falistych. Przedstawiono również możliwości, jakie przynoszą najnowsze badania i rozwój wiedzy w dziedzinie konstrukcji podatnych, nowe obszary ich zastosowań, omówiono dobre praktyki projektowania obiektów mostowych z konstrukcji podatnej oraz szczególne aspekty, jakie należy uwzględnić przy projektowaniu konstrukcji drogowych oraz kolejowych. Referaty wygłosili specjaliści w danej dziedzinie, w tym m.in. przedstawiciele: Transportation Research Board będącej częścią Amerykańskiej Akademii Nauk (m.in. prof. Ian Moore i Kevin White), University of Life Sciences z Norwegii (prof. dr inż. Jan Vaslestad), JMBT Structures Research Inc. z Kanady (dr inż. Baidar Bakht), University of Architecture oraz Civil Engineering and Geodesy z Bułgarii (prof. dr inż. Encho Dulevski). Spotkanie umożliwiło uczestnikom wymianę wiedzy i doświadczeń zebranych w ostatnich latach na temat konstrukcji podatnych z blach falistych stosowanych w inżynierii drogowej i kolejowej. Kolejna konferencja odbędzie się w Rydzynie za 5 lat.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij