08.06.2017 odbyło się w Krakowie Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

– Walne Zgromadzenie Izby to okazja do podsumowania tego jak minął rok, czy uzyskaliśmy sukces, czy ponieśliśmy porażkę – mówił Adam Kulikowski. Jak dodał, na pytanie o przyszłość, przedsiębiorcy drogowi mają nadzieję, uzyskać odpowiedź od inwestorów. Prezydent OIGD podkreślił, że hasło Izby brzmi: „Razem mamy siłę, razem możemy więcej”. Zwrócił uwagę, że dialog i współpraca powinny łączyć także stronę inwestorów - samorządowych i rządowych. – W dialogu buduje się lepiej – mówił. Rok 2016 – jak zwracano uwagę podczas otwarcia Walnego Zgromadzenia Izby - to pierwszy pełny rok pracy nowego rządu oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (częściowo także GDDKiA) pod nowym kierownictwem. Te fakt środowisku drogowemu dał dużą nadzieję na lepszą współpracę z resortem i jego agendami. Podstawą współpracy i dialogu stała się Biała Księga Branży Drogowej, przygotowana z ośmioma organizacjami branżowymi i opublikowana w styczniu ubiegłego roku. – W poprzedniej perspektywie byliśmy bardzo boleśnie doświadczeni. Nie chcemy tego powtórzyć – mówił Adam Kulikowski. W ubiegłym roku rozpoczęła także praca Rady Ekspertów, której współprzewodniczącą została Barbara Dzieciuchowicz, prezes OIGD. Izba współpracowała także z GDDKiA w zakresie m.in. kluczowych warunków udziału w realizacji robót, modeli utrzymania dróg, pozacenowych kryteriów oceny ofert, gwarancji jakości robót, czy instrukcji DPT-14 dotyczącej jakości robót. Jak podkreślono, niestety nie wszystkie tematy udało się zamknąć. Prezydent Izby odniósł się także do Programu Budowy Dróg. Zauważył, że przy zabezpieczonej kwocie 107 mld zł, jest on niedoszacowany finansowo. – Ministerstwo ocenia go na 200 mld zł, my na trochę mniej, ale nie mniej niż 180 mld – mówił Kulikowski. – Minęły prawie dwa lata, a ten program nie został skorygowany rzeczowo w dół, ani finansowo w górę – odnotował. – Nie wiem czy nie z tego wynika opieszałość w ogłaszaniu przetargów na drogach krajowych. To nas bardzo martwi – mówił Kulikowski. Jako pozytywny sygnał odnotował fakt, że ministerstwo deklaruje, iż program nie będzie okrajany w zakresie rzeczowym. Wśród innych aspektów, na które zwrócił uwagę znalazła się także m.in. sprawa ograniczenia okresu rękojmi i gwarancji do 5 lat dla robót budowlanych i 3 lat dla remontów. Taką rekomendację przedstawił Komitet Sterujący ds. optymalizacji kosztów inwestycji drogowych. Izba natomiast zwróciła się z prośbą o ich stosowanie do zamawiających samorządowych. Zauważył, że działanie to miałoby większą skuteczność, gdyby odpowiednia rekomendacja została wydana przez ministra infrastruktury i budownictwa. Takie prawo daje mu znowelizowana ustawa o drogach publicznych, która weszła w życie w marcu tego roku. – Minęły trzy miesiące, a minister jeszcze nie skorzystał z tego prawa – skonstatował prezydent izby drogowej.
Podczas Walnego Zgromadzenia OIGD ogłoszono także zmiany we władzach Izby. Ze stanowiska wiceprezydenta Izby zrezygnował Paweł Ludwig – współzałożyciel Izby, związany z nią od 1994 roku.  Pawła Ludwiga na stanowisku wiceprezydenta OIGD zastąpił Franciszek Kosiorowski, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów z Rzeszowa. Do prezydium Rady powołany został także Mieczysław Chmielowski, prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Zwoleniu, natomiast do Rady Izby jako przedstawiciel Małopolski wszedł także Andrzej Kuklicz z Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Godrom z Gorlic.

Rynek Infrastruktury


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij