9-10 maja podczas XXIII edycji Targów Autostrada-Polska odbyła się konferencja „Nowoczesne rozwiązania w programie Rozwój Innowacji Drogowych” zorganizowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele konsorcjów realizujących projekty w ramach programu RID, reprezentanci MIiB, GDDKiA, firm związanych z branżą drogową, biur projektowych oraz studenci i media.  W wyniku podpisania porozumienia pomiędzy NCBR a GDDKiA powstało wspólne przedsięwzięcie o nazwie RID (Rozwój Innowacji Drogowych), polegające na wsparciu badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa. Realizacja pakietu projektów w ramach programu Rozwój Innowacji Drogowych rozpoczęła się z początkiem 2016 r. Podczas konferencji zaprezentowano stan zaawansowania realizacji pakietu projektów. Uczestnicy programu podzielili się ze słuchaczami aktualnymi wynikami i postępami w pracach badawczych. Stan zaawansowania każdego projektu oceniał jego opiekun z GDDKiA. Przewodniczącymi poszczególnych sesji byli przedstawiciele IBDiM i GDDKiA. Konferencję podzielono na pięć sesji. Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonali: Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w MIiB, Krzysztof Kondraciuk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, dr Andrzej Mochoń, prezes Zarządu Targów Kielce, oraz prof. Leszek Rafalski, dyrektor IBDiM. Jako pierwszy głos zabrał prof. Dariusz Sybilski (IBDiM), który omówił RID-I/6 – „Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu”. Prof. Piotr Radziszewski (Politechnika Warszawska) omówił RID-I/25 – „Asfalty drogowe i modyfikowane w polskich warunkach klimatycznych”, natomiast dr inż. Albin Garbacik (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych) zaprezentował RID-I/37 – „Reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw”. Sesji przewodniczyli prof. Leszek Rafalski (IBDiM), Zbigniew Kobus (GDDKiA), Tomasz Siedlecki (GDDKiA) i Paweł Zysk (GDDKiA). Podczas tej sesji omówiono: RID-I/32 („Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”, dr Edyta Majer, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB), RID-I/68 („Dobór dopuszczalnych prędkości ruchu na drogach z uwzględnieniem dynamicznego zarządzania ruchem”, dr inż. Wojciech Chmiel, Akademia Górniczo-Hutnicza) oraz RID-I/76 („Ochrona przed hałasem drogowym”, prof. Marian Tracz, Politechnika Krakowska, dr inż. Krystian Woźniak, Politechnika Krakowska, dr hab. inż. Karol Kowalski, Politechnika Warszawska). Kolejny dzień konferencji rozpoczął dr hab. Nguyen Hung Son (Uniwersytet Warszawski), przedstawiając RID-I/44 („Miejsca parkingowe na MOP”). Następnie kolejno wystąpili prof. Kazimierz Jamroz (Politechnika Gdańska), omawiając RID-I/64 („Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego”), oraz prof. Wojciech Witkowski (Politechnika Gdańska), referując na temat RID-I/67 („Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego”). Tego dnia słuchacze mogli zapoznać się również z postępami prac przy projektach: RID-I/50 („Nowoczesne metody obliczania przepustowości i oceny warunków ruchu dla dróg poza aglomeracjami miejskimi, w tym dla dróg szybkiego ruchu”, dr inż. Krzysztof Ostrowski, Politechnika Krakowska), RIDPrzygotowała: Joanna Glapińska fot. J. Glapińska -I/55 („Efektywność przekroju 2+1 pasowego, ze szczególnym uwzględnieniem różnych rozwiązań rozdzielających kierunki ruchu”, dr inż. Piotr Szagała, Politechnika Warszawska) oraz RID-I/62 („Zasady prognozowania ruchu drogowego z uwzględnieniem innych środków transportu”, dr inż. Andrzej Brzeziński, Politechnika Warszawska). Ostatnią sesję otworzył prof. Adam Tarnowski (Instytut Transportu Samochodowego) ze swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi RID-I/33 („Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego”), następnie mgr inż. Mikołaj Kruszewski (Instytut Transportu Samochodowego) przedstawił postępy RID-I/36 w wystąpieniu pt. „Oznakowanie eksperymentalne dróg w aspekcie zachowań uczestników ruchu”. Jako ostatni wystąpił dr inż. Tomasz Kamiński, (Instytut Transportu Samochodowego) z RID-I/41 – „Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Jest to niewątpliwie nowatorska formuła dotycząca takich obszarów drogownictwa, jak nowe technologia budowy oraz remonty dróg i obiektów inżynierskich, BRD, zarządzanie siecią drogową, ocena sprawności i niezawodności sieci drogowej, sposoby ochrony otoczenia dróg i wiele. Wszystkie sesje wzbudziły duże zainteresowanie uczestników.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij