15 maja 2017 r. w godz. 10.00-12.00 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (sala 4.07, IV piętro) odbędzie się uroczysta inauguracja inicjatywy edukacyjnej INFRAMA Infrastructure Asset Management Academy.

Celem inicjatywy INFRAMA jest upowszechnienie w Polsce kompleksowego podejścia do zarządzania infrastrukturą drogową. Znane pod angielskim terminem Road Asset Management, jest odpowiedzią na wyzwanie wynikające z ograniczania nakładów finansowych na utrzymanie dróg i postępującej złożoności zarządzania nimi.

Podczas inauguracji inicjatywy edukacyjnej INFRAMA Infrastructure Asset Management Academy wystąpią przedstawiciele różnych instytucji i organizacji, dzieląc się swoimi doświadczeniami z wdrażania metodyki Infrastructure Asset Management (IAM) oraz pokazując korzyści wynikające z jej stosowania. Przedstawią również kierunki rozwoju Infrastructure Asset Management, a także wskażą możliwości i potencjał stosowania IAM w polskich jednostkach.

Wystąpią:

- prof. Andrzej Garbacz, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej,
- prof. Wojciech Suchorzewski, przewodniczący Rady Programowej INFRAMA,
- Jarosław Waszkiewicz, dyrektor Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Budownictwa i Infrastruktury,
- Krzysztof Kondraciuk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
- Zbigniew Kotlarek, prezes Polskiego Kongresu Drogowego,
- Radosław Czapski, ekspert do spraw infrastruktury transportowej Banku Światowego,
- dr Sławomir Heller, przewodniczący grupy roboczej PIARC dedykowanej propagowaniu i edukacji Asset Management.

Po uroczystej inauguracji odbędą się warsztaty: Wprowadzenie do Infrastructure Asset Management, których celem jest podniesienie świadomości związanej z tematyką Infrastructure Asset Management. Warsztaty organizowane w ramach INFRAMA doceniane są przez uczestników za właściwy dobór i przedstawienie kwestii merytorycznych oraz praktyczne podejście prowadzących. Treści i materiały warsztatowe są każdorazowo dostosowywane do oczekiwań uczestników, a ćwiczenia praktyczne realizowane są z wykorzystaniem adekwatnych rzeczywistych studiów przypadków pochodzących z polskich i zagranicznych organizacji oraz projektów. Warsztaty prowadzą konsultanci INFRAMA posiadających wieloletnie doświadczenie operacyjne i eksperckie.  Warsztaty prowadzone są wg programu rekomendowanego przez Światową Organizację Drogownictwa PIARC i kończą się uzyskaniem certyfikatu.

Dyscyplina Infrastructure Asset Management (IAM) jest odpowiedzią na wyzwania przed jakimi stają zarządcy infrastruktury transportowej: rosnące ograniczenia nakładów finansowych i postępująca złożoność procesów zarządzania. Celem inicjatywy edukacyjnej INFRAMA jest upowszechnienie w Polsce kompleksowego podejścia do zarządzania infrastrukturą transportową, przede wszystkim drogową.

Adresatami inicjatywy INFRAMA są przedstawiciele kadry menadżerskiej i technicznej administracji centralnej i samorządowej, administracji drogowej wszystkich szczebli, firm budowlanych i inżynierskich, laboratoriów drogowych, zarządcy infrastruktury kolejowej, lotniskowej i komunalnej, przedstawiciele środowiska naukowego.

Udział w sesji inauguracyjnejjest bezpłatny. Chęć uczestnictwa w sesji nalezy potwierdzić wypełniając  formularz.

INFRAMA


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij