25-27.01.2017 r. w Zakopanem odbyło się III Małopolskie Forum Drogowe zorganizowane przez Polski Kongres Drogowy przy współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie i Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

 W tym roku przez wzgląd na podobne ukształtowania geograficzne regionów małopolskich i podkarpackich do organizacji Małopolskiego Forum Drogowego dołączył Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Regiony te prócz podobnych problemów drogowych, jak skutki osuwisk czy utrzymanie w sezonie zimowym, mają także wspólną granicę ze Słowacją i realizują z partnerami z tego kraju wspólne projekty drogowe w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg. Polskie Kongres Drogowców i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w tym roku otrzymał również dodatkowy człon nazwy – Forum Polski Południowej. Tradycyjnie uroczystego otwarcie Forum dokonał prezes PKD Zbigniew Kotlarek. Następnie o działaniach inwestycyjnych GDDKiA w woj. małopolskim w bieżącej perspektywie budżetowej opowiedział Tomasz Pałasiński, dyrektor Oddziału GDDKiA w Krakowie. Przedstawił trwające obecnie inwestycje, które mają usprawnić ruch, głównie na środkowym odcinku „zakopianki”, czyli budowaną drogę ekspresową S7 między Lubniem a Rabką Zdrój. Inwestycje podzielono na 3 odcinki: Lubień – Naprawa, Naprawa – Skomielna Biała i Skomielna Biała – Rabka Zdrój. Perspektywy poprawy dojazdu i wyjazdu z Zakopanego były wiodącym tematem prezentacji w pierwszym dniu konferencji. Felice Schiavone, kierownik działu technicznego Astaldi, omówił podejście metodologiczne do analizy i projektowania tunelu Mały Luboń na wcześniej wspomnianejdrodze S7. Następnie głos zabrał Adam Czerwiński, dyrektor PZD w Nowym Sączu, przewodniczący Krajowej Rady ZDP, który opisał rozprowadzenie ruchu z dróg krajowych: uwarunkowania organizacyjne i finansowe funkcjonowania dróg powiatowych. Na zakończenie I sesji projekty drogowe w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg w rejonie tatrzańskim i na Podkarpaciu przedstawili Marta Maj, dyrektor ZDW w Krakowie, i Piotr Miąso, dyrektor podkarpackiego ZDW w Rzeszowie. Podczas drugiej sesji skupiono się na temacie zamówień publicznych w drogownictwie. Inga Gęsiarz-Nowak (ZDW Kraków) omówiła praktyki zamawiających w obszarze drogownictwa w obecnym stanie prawnym oraz najważniejsze zidentyfikowane problemy na gruncie stosowania znowelizowanej ustawy PZP. Inne referaty dotyczyły również specyficznych problemów mniejszych jednostek samorządu terytorialnego w stosowaniu Prawa zamówień publicznych i kryteriów wyboru ofert w praktyce polskich zamawiających na tle rozwiązań w innych krajach. Sesje III i IV poruszały temat standardów projektowania i realizacji dróg dla rowerów, a ostatnia wieńcząca Forum dotyczyła innowacyjnego drogownictwa. Ujęto w niej takie zagadnienia jak: standardy oznakowania poziomego technologie i gwarancje, standardy  i doświadczenia w stosowaniu oznakowania poziomego przy użyciu Punktowych Elementów Odblaskowych (PEO), Projekt ReUse, Road Asset Management – narządzie zarządzania drogami, wyzwania przy projektowaniu drogowych barier ochronnych oraz badania archeologiczne w procesie przygotowania inwestycji drogowych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij