19-21 października w Luboniu k. Poznania odbyło się XXXV Seminarium Techniczne PSWNA. Spotkanie branżowe zostało zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych.

Hasłem przewodnim tegorocznego Seminarium były „Innowacje jako element optymalizacji kosztów i ochrony środowiska”. Spotkanie zgromadziło 120 uczestników, którzy reprezentowali ponad 60 fi rm i instytucji z branży drogowej.

Zagadnienia poruszane na konferencji zostały podzielone na sesje: – „Dobre praktyki w drogownictwie na podstawie kontraktów zrealizowanych w Wielkopolsce”, podczas której głos zabrali m.in.: Jacek Wiktor i Wiesław Ziółkowski (GDDKiA o. Poznań) oraz dr Jerzy Rzeźniczak (Politechnika Poznańska); – „Recykling nawierzchni drogowych i jego wpływ na redukcję kosztów inwestycji, środowisko i zrównoważony rozwój”, które omówili m.in.: dr Jan Król (Politechnika Warszawska) wraz z dr. Wojciechem Bańkowskim (IBDiM), dr inż. Bohdan Dołżycki (Politechnika Gdańska), dr Ewa Ołdakowska (Politechnika Białostocka); – „Rada Ekspertów przy MIiB, Narodowe Forum Kontraktowe jako wspólny głos branży i administracji”, podczas której Iwona Stępień-Pilipczuk (zastępca Dyrektora Generalnego GDDKiA), Barbara Dzieciuchowicz (Prezes OIGD) i Andrzej Wyszyński (Prezes PSWNA) poruszyli zagadnienia m.in. umów wykonawczych i pozacenowych kryteriów wyboru oferty.

Kolejne Seminarium PSWNA zakończyło się sukcesem pod względem frekwencji uczestników, jak również wniosków merytorycznych. Dzięki swojej formule pozwala na swobodną wymianę myśli i doświadczeń uczestników. Jest bardzo efektowną płaszczyzną spotkań reprezentantów branży budownictwa. Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii asfaltowych nawierzchni drogowych i lotniskowych. Po tegorocznej konferencji można śmiało stwierdzić, że PSWNA sukcesywnie realizuje swoje cele. Efektem wspólnych działań jest widoczna na drogach poprawa bezpieczeństwa wszystkich jej użytkowników.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij