24-25.11.16 r. w Rzeszowie odbyło się seminarium „Rzeszowski Inteligentny System Transportowy”. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA oraz Gmina Miasto Rzeszów.

Seminarium zgromadziło ponad 110 uczestników, w tym reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych. Patronat nad seminarium objął Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc.

Podczas trwającego dwa dni seminarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi implementacji  i użytkowania RIST (Rzeszowski Inteligentny System Transportowy) i innych tego typu systemów. Jednocześnie Gmina Miasto Rzeszów zaprezentowała przedsięwzięcia składające się na Rzeszowski Program Transportowy (w ramach których wdrożono RIST), tj. projekty: „Budowa sytemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”, „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa” oraz „Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania”. Prelegentami seminarium byli liczni przedstawiciele Miasta (w tym: Urzędu Miasta Rzeszowa, Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów), a także wybrani wykonawcy i podwykonawcy systemu.

W ramach seminarium zorganizowano również panel dyskusyjny na temat zrównoważonej mobilności miejskiej w perspektywie UE 2014-2020. W panelu udział wzięli: Magdalena Jasińska z Ministerstwa Rozwoju, Paweł Engel z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a  także przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Politechniki Rzeszowskiej oraz Politechniki Warszawskiej. Moderatorem dyskusji był Paweł Potyrański z Urzędu Miasta Rzeszowa.

Drugiego dnia zaplanowano zwiedzanie Centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym, Centrum Zarządzania Transportem Publicznym oraz Centrum Zarządzania Strefą Płatnego Parkowania. Przedstawiciele Miasta  oprowadzili uczestników seminarium po rzeszowskich centrach, przedstawili także funkcjonalność systemu oraz opowiedzieli na wszelkie pytania zwiedzających.

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij