22 czerwca 2016 r. odbył się w Warszawie IV Kongres Infrastruktury Polskiej, uznawany jako jedno z najważniejszych wydarzeń w branży infrastrukturalnej. Honorowy patronat objęło nad nim Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Tegoroczny Kongres został podzielony na cztery, poruszające odrębne zagadnienia, fora: budownictwa infrastrukturalnego, infrastruktury samorządowej, oświetlenia w infrastrukturze oraz energetyczne. Podczas wszystkich paneli tematycznych swoje wystąpienia prezentowali liczni eksperci: przedstawiciele świata biznesu i polityki. Poruszali oni tematy związane z nowoczesnymi technologiami w infrastrukturze, inwestycjami, również samorządowymi i ich fi nansowaniem, zamówieniami publicznymi, ochrony środowiska i systemami oświetleniowymi na drogach i kolei. Mowę inauguracyjną wygłosił Jerzy Szmit, wiceminister infrastruktury i rozwoju, który zapewnił zgromadzonych, że kończą się prace zespołu ekspertów, który analizuje program drogowy i przygotowuje zmiany w zamówieniach publicznych i weryfikuje listę inwestycji. Ich efektami będą usprawnienie procesu przygotowania inwestycji, poprawa efektywności wydawania środków budżetowych i przyspieszenie procedur przetargowych. Poinformował on również, że do Sejmu trafi ły już projekty ustaw, które umożliwią współfi nansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez samorządy. Podkreślił też, że trwają prace nad powołaniem drogowych spółek specjalnego przeznaczenia oraz nowymi źródłami fi nansowania. Po uroczystej inauguracji nastąpiła pierwsza z wielu zaplanowanych debat. Tematem przewodnim debaty rozpoczynającej Kongres była infrastruktura w nowej perspektywie politycznej i nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej. Jerzy Szmit wziął również udział w panelu dotyczącym budownictwa infrastrukturalnego. Podczas tego forum odbyła się kolejna debata z udziałem m.in. Jacka Bojarowicza, głównego dyrektora dróg krajowych i autostrad, i Grzegorza Muszyńskiego, dyrektora ds. realizacji inwestycji PKP PLK, oraz przedstawicieli wykonawców, która dotyczyła szans na odbudowę relacji między wykonawcami a zamawiającymi itd. Ważnym tematem Kongresu jest także energetyka. W ramach Forum Oświetlenia w Infrastrukturze odbyły się dwa panele dyskusyjne, w których udział wziął m.in. Mariusz Ejsmont, dyrektor techniczny LUG Light Factory. Tematyką pierwszego panelu było „Smart Lighting: nowe rozwiązania w oświetleniu miast”, na którym poruszane były kwestie nowoczesnych systemów zarządzania oświetleniem drogowym i ulicznym. Drugi panel zatytułowany „W poszukiwaniu oszczędności samorządu” omawiał korzyści płynące z zastępowania oświetlenia konwencjonalnego technologią LED. Podczas Kongresu zostały również przyznane nagrody przedstawicielom branży infrastrukturalnej przez portal RynekInfrastruktury.pl.

Wyróżnienie otrzymali:
– Rafał Sebastian Bałdys, wiceprezes Polskiego
Związku Pracodawców Budownictwa,
za zainicjowanie Narodowego Forum
Kontraktowego jako instrumentu lepszego
porozumienia na rynku budownictwa infrastrukturalnego
oraz za przekonanie do tej
idei strony publicznej;
– firma Cemex za krzewienie idei zrównoważonego
rozwoju w budownictwie; doceniono
również starania Cemeksu w ograniczaniu
emisji substancji szkodliwych w procesie
produkcyjnym oraz promocję rozwiązań z zakresu
budowy dróg betonowych;
– firma LUG Light Factory za inwestycje w badania
i rozwój w zakresie technologii LED
oraz realizację dedykowanych rozwiązań
oświetleniowych na centralnym odcinku II linii
warszawskiego metra;
– Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu za pionierskie działania w zarządzaniu i rozwijaniu samorządowej infrastruktury kolejowej.

W ramach IV Kongresu Infrastruktury Polskiej uczestnicy przedstawiali swoje produkty, dokonania i rozwiązania nie tylko na mównicy, ale również na specjalnie wyznaczonych stoiskach. Wydarzenie to można określić jako niezwykle ważną i wartościową platformę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami biznesu i instytucji państwowych na szczeblu samorządowym i centralnym.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij