16-17 maja 2016 r. w warszawskim Hotelu Novotel Centrum odbył się IX POLSKI KONGRES ITS, organizowany przez Stowarzyszenie ITS POLSKA.

Podczas wystąpień poruszano kwestie rozwiązań ITS, systemów zarządzania ruchem i technologii wykorzystywanych w transporcie publicznym. Ponadto omówiono również tematy związane z poborem opłat na drogach oraz systemów parkingowych w miastach. Nie zabrakło również omówienia aspektów prawnych i ekonomicznych związanych z ITS.

Otwarcia kongresu dokonał Marek Litwin, prezes ITS POLSKA. Po przywitaniu wszystkich gości oddał głos podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Piotrowi Stommie. Wyraził on przekonanie, że kongres, podobnie jak zeszłoroczny, odniesie ogromny sukces i przyczyni się do pobudzenia innowacyjności, co będzie miało szczególne znaczenie dla dalszego rozwoju polskiej branży ITS. Podczas uroczystego otwarcia przemawiali również: Jerzy Kwieciński (sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju), Przemysław Gorgol (dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych), Piotr Pryciński (zastępca dyrektora działu zarządzania programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), Andrzej Maciejewski (zastępca dyrektora GDDKiA). Po uroczystym powitaniu rozpoczęto programowe sesje. Pierwszy dzień podzielono na określone bloki tematyczne: „Systemy poboru opłat”, „Bezprzewodowe systemy w transporcie kolejowym”, „PIIT – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji”, „Systemy inne”. Po zakończeniu wszystkich wystąpień, jak co roku, odbyła się wieczorna uroczystość połączona z wręczaniem nagród w konkursie LIDER ITS. Jego organizatorami są ITS POLSKA oraz redakcja „Przeglądu ITS”. Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski, prof. Jerzy Mikulski, dr inż. Tomasz Kamiński, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski, wyłoniło
trzech zwycięzców poszczególnych kategorii tematycznych oraz 4 wyróżnionych.
Laureaci tegorocznej edycji konkursu:
1. Najlepszy produkt – urządzenie zrealizowany
przez fi rmy branży ITS:
– LIDER ITS 2016: Sprint S.A. za projekt
i realizację wielofunkcyjnego systemu
ITS w Łodzi.
– Wyróżnienie: Videoradar Sp. z o.o. za innowacyjny
przyrząd INTEGRA 3D.
– Wyróżnienie: Qumak S.A. za realizację
Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.
2. Najlepsze wdrożenie przez samorządy i instytucje:
– LIDER ITS 2016: Urząd Miasta Olsztyna
za wdrożenie rozwiązań ITS w realizacji
Zintegrowanego Systemu Transportu
Zbiorowego.
– Wyróżnienie: Gmina Miasto Rzeszów.
3. Najlepsza praca dyplomowa absolwenta
szkoły wyższej:
– LIDER ITS 2016: inż. Aleksandra Marcinkowska
za pracę dyplomową „Zastosowanie
technologii RFID w pojazdach uprzywilejowanych
w sterowaniu ruchem”.
– Wyróżnienie: mgr inż. Przemysław Nowak za magisterską pracę dyplomową „Identyfikacja struktury i obciążeń pojazdów z wykorzystaniem stacji preselekcji wagowej pojazdów”.

Drugiego dnia kongresu pomiędzy dwiema sesjami odbyła się debata przeprowadzona we współpracy z „Dziennikiem Gazeta Prawna”. Moderatorem spotkania był Konrad Majszyk z „Dziennika Gazeta Prawna”. W debacie uczestniczyli: Marek Cywiński (Kapsch Telematic Services Polska), Marek Litwin (ITS POLSKA), Szymon Puczyński (Centrum Unijnych Projektów Transportowych), prof. Wojciech Suchorzewski (Politechnika Warszawska), Paweł Szaciłło (Ministerstwo Rozwoju), Jarosław Waszkiewicz (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa). Poruszane podczas dyskusji tematy oscylowały wokół takich wątków, jak: plany dotyczące KSZR, rozbudowa Systemu Poboru Opłat, finansowanie ITS w obecnej perspektywie, Partnerstwo Publiczno-Prywatne, badania i rozwój w programach 2014-2020. Podczas dwóch dni odbyło się trzydzieści sześć prezentacji, których wysłuchało ponad 300 osób – reprezentantów fi rm, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych z całej Polski. Kongres ITS tworzy platformę spotkań i wymiany doświadczeń ekspertów z dziedziny ITS. Tworzy również możliwość prezentacji prac naukowych i badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie w praktyce.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij