Sto kilometrów dróg do przebudowy - Magazyn Autostrady

Zakres inwestycji drogowych finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dla których rozpoczynają się postępowania przetargowe.

Wkrótce ruszą pierwsze duże inwestycje na drogach wojewódzkich finansowane ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przebudowa obejmie odcinki o łącznej długości 100 kilometrów. Długość sieci dróg wojewódzkich na Kujawach i Pomorzu to 1730 kilometrów. Za administrowanie tą infrastrukturą odpowiada marszałkowski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Duża część wojewódzkich tras – wraz z jezdniami, skrzyżowaniami, chodnikami i inną infrastrukturą - przeszła już gruntowną modernizację przy udziale środków z budżetu województwa oraz wsparcia, którym Urząd Marszałkowski dysponował w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.
- W latach 2007-15 na budowę dróg wojewódzkich przeznaczyliśmy pół miliarda złotych. Zmodernizowaliśmy 300 kilometrów tras, powstało też siedem nowych obwodnic miast. W nowej perspektywie do roku 2023 na modernizację dróg zamierzamy przeznaczyć około 600 mln złotych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego to 101 mln euro – mówi marszałek Piotr Całbecki.
Drogi wojewódzkie będą modernizowane zgodnie z Kujawsko-Pomorskim Planem Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej. Dokument zakłada przebudowę tras o długości 351 kilometrów przy wykorzystaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach realizowanych zadań powstanie infrastruktura poprawiająca bezpieczeństwo, planowana jest też przebudowa skrzyżowań, mostów i innych obiektów. Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi przy przebudowywanych trasach będą też powstawać ciągi pieszo-rowerowe.

Zarząd województwa podjął decyzję o rozpoczęciu procedur przetargowych, które wyłonią wykonawców pięciu inwestycji:

Modernizacja drogi nr 240 Tuchola – Świecie

Zadanie obejmuje 12-kilometrowy odcinek od skrzyżowania ul. Warszawskiej i Nowodworskiego w Tucholi do Bysławia oraz 3 kilometrowy fragment pomiędzy miejscowością Polski Konopat i DK nr 91 w Świeciu. DW nr 240 stanowi ważny łącznik pomiędzy DK nr 91 (Świecie) oraz DK nr 22 (Chojnice). Należy do dróg wojewódzkich, gdzie notowane są największe natężenia ruchu. W ciągu doby korzysta z niej od 6 do 11 tysięcy pojazdów. Jezdnia po przebudowie zostanie wzmocniona i otrzyma szerokość 7 metrów. Wraz z modernizacja drogi konieczne będą remonty mostów w Rudzkim Młynie na rzece Stążka i w Szumiącej na strudze Szumiąca. Poza tym przebudowany zostanie wiadukt nad linią kolejową w Terespolu Pomorskim. Skorygowane zostaną niebezpieczne zakręty w miejscowościach. Inwestycja będzie wymagała przebudowy kilkunastu przepustów, zatok autobusowych, miejsc postojowych i chodników. W Płazowie projektowane jest obejście miejscowości, przy którym powstaną dodatkowe miejsca parkingowe dla samochodów osobowych oraz autobusów, a także punkt do kontroli i ważenia pojazdów. Ponadto powstanie stacja meteorologiczna wraz z kamerami. Tego typu instalacje pozwalają przede wszystkim sprawniej koordynować prace związane z zimowym utrzymaniem dróg, a kierowcy są ostrzegani za pomocą wyświetlaczy o aktualnych warunkach panujących na drodze.

Modernizacja drogi nr 251 Żnin – granica województwa

Zadanie obejmuje gruntowną modernizację drogi od granicy województwa do Żnina (15 kilometrów). W tym mieście przebudowany zostanie także most na rzece Gąsawka na ul. Dworcowej. To ostatni odcinek wymagający przebudowy na ciągu dróg wojewódzkich nr 251 i 252, które komunikują południową część województwa kujawsko-pomorskiego. W ostatnich latach przebudowane zostały odcinki pomiędzy Żninem, Barcinem, Pakością, Inowrocławiem i Włocławkiem. Jezdnia na odcinku od Żnina do granicy województwa po przebudowie zostanie wzmocniona i otrzyma szerokość 7 metrów. Most na Gąsawka zostanie wzmocniony i poszerzony. Łuki na drodze zostaną dostosowane do obecnie obowiązujących norm. W ramach inwestycji przebudowane będą przepusty, zatoki autobusowe, chodniki i zjazdy na posesje. Przy wjeździe do Żnina powstanie miejsce do kontroli i ważenia pojazdów. Tego typu rozwiązania pozwalają inspektorom transportu drogowego skutecznie walczyć z przeciążonymi pojazdami. To one są najbardziej odpowiedzialne za degradację dróg. Warto dodać, że poprawiona zostanie geometria skrzyżowań z innymi drogami. Poza tym na koniec trasa zyska trwałe oznakowanie poziome z termoplastu oraz nowe oznakowanie pionowe. Na trasie zbudowane zostanie jedno trzywlotowe rondo w Juncewie (obecne skrzyżowanie z drogą na Sielec). Fragment DW nr 251 w formie przejazdu nad planowaną trasą S5 lub węzła z trasa ekspresową będzie realizować GDDKiA.

Modernizacja drogi nr 265 Brześć Kujawski – Kowal

Zadanie obejmuje gruntowną modernizację pierwszego, 15-kilometrowego odcinka drogi nr 265. Trasa łączy DK nr 62 z DK nr 91 i poprawi dojazd do autostrady A1. Szereg rozwiązań uzgadniano z mieszkańcami. Projekt zakłada przebudowę odcinka DW nr 265 od Brześcia Kujawskiego do skrzyżowania z DK nr 91 w Kowalu. W Gołaszewie powstanie też nowy przejazd kolejowy. Takie rozwiązanie zamiast wiaduktu wybrane zostało w toku konsultacji społecznych. Wyremontowany ma być most w Nakonowie. Jezdnia po przebudowie otrzyma szerokość 7 metrów i będzie wzmocniona. Przebudowane zostaną też istniejące zatoki autobusowe, chodniki, zjazdy na teren posesji. Projekt również uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych np. poprzez zaplanowanie ryflowanych (z wypustkami lub wgłębieniami)) elementów nawierzchni chodników i tworzących system informacji dla osób niewidomych). Na całej trasie wykonane zostanie nowe oznakowanie pionowe i poziome. W ramach przebudowy będzie poprawiona geometria ważniejszych skrzyżowań. Oświetlone zostaną przejścia dla pieszych.

Modernizacja drogi nr 548 Stolno – Wąbrzeźno

Zadanie obejmuje odcinek liczący prawie 30 kilometrów od skrzyżowania z DK nr 91 i DK nr 55 w
Stolnie (powiat chełmiński) do Wąbrzeźna. Gruntownie przebudowana trasa poprawi dostępność autostradowego węzła w Lisewie. Jezdnia po przebudowie zostanie wzmocniona i otrzyma szerokość 7 metrów. W Krusinie zaplanowano budowę 4-wlotowego ronda (na obecnym skrzyżowaniu z drogami na Paparzyn i Bartlewo). Małe rondo powstanie także w Lisewie w miejscu obecnego skrzyżowania ulic Chełmińskiej i Mikołaja z
Ryńska. Zaplanowano także korektę łuków pionowych i poziomych. Na odcinku pomiędzy Lisewem i Wąbrzeźnem zaprojektowano kolejnych 5 skrzyżowań z ruchem okrężnym. Powstaną one na przecięciu drogi nr 548 z drogami gminnymi i powiatowymi w
miejscowościach Józefkowo, Płużnica, Czaple, Bratoszewice i Trzcianek. W czasie prac nad drogą nr 548 niezbędny będzie także remont i przebudowa kilku przepustów. Na trasie wyznaczone zostaną też miejsce do prowadzenia kontroli w m. Cepno, a także pod drogową stacje meteorologiczne wraz z kamerami w Lisewie. Zadanie jest podzielone na dwa odcinki, które można będzie realizować niezależnie (Stolno-Lisewo i Lisewo-Wąbrzeźno)

Modernizacja drogi nr 559 Lipno – granica województwa

Zadanie polegać będzie na gruntownej przebudowie drogi nr 559 pomiędzy Lipnem i granicą
województwa. Trasa łączy Lipno (DK nr 10 i 67) z Płockiem (DK nr 60 i 62). W Kamieniu Kotowym
zaplanowano rondo. Projekt zakłada przebudowę 22-kilometrowego odcinka od ul. Okrzei w Lipnie w do granicy województwa w rejonie miejscowości Kamień Kotowy. W tej miejscowości planowane jest wybudowanie ronda, które zastąpi skrzyżowanie z drogą nr 541. Wzmocniona jezdnia po przebudowie otrzyma szerokość 7 metrów. Przebudowane zostaną też istniejące zatoki autobusowe, chodniki, zjazdy na teren posesji. Projekt uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych np. poprzez zaplanowanie ryflowanych (z wypustkami lub wgłębieniami) elementów nawierzchni chodników i tworzących system informacji dla osób niewidomych. Na całej trasie wykonane zostanie nowe oznakowanie pionowe i poziome. W ramach przebudowy będzie poprawiona geometria ważniejszych skrzyżowań. Oświetlone zostaną przejścia dla pieszych. W czasie prac nad drogą wojewódzką nr 559 niezbędny będzie także remont i przebudowa kilku przepustów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

 

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij