Obwodnica Kartuz przed terminem - Magazyn Autostrady

Budowa obwodnicy Kartuz w woj. pomorskim zbliża się ku końcowi. Wykonawca inwestycji STRABAG Sp. z o.o. planuje oddanie drogi do końca października, czyli 2 miesiące przed terminem.

Obecny stan zaawansowania prowadzonych prac wynosi już 80 proc. Wykonawca wykorzystał dogodne warunki pogodowe w miesiącach zimowych i wiosennych, oraz zaangażował znaczne siły by jak najszybciej udostępnić newralgiczną drogę mieszkańcom Kartuz i okolicznych miejscowości. Oddanie do użytku inwestycji przed planowanym terminem spowoduje zmniejszenie zatorów na drogach dojazdowych do Kartuz od strony Przodkowa (Wejherowa) i Gdańska.
Już w połowie sierpnia, pomimo trwających jeszcze prac wykończeniowych na ciągu pieszo-rowerowym, w pasie rozdziału oraz wjazdach na posesje, STRABAG uruchomił przejezdność ul. Węglowej. Do końca września powstanie także ogrodzenie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz zakończone zostanie obsiewanie terenów zielonych. Do tej pory wykonano już prace związane ze wzmocnieniem podłoża na trasie zasadniczej i 95 proc. robót ziemnych. W 100 proc. zbudowano warstwy konstrukcyjne nawierzchni niebitumiczne, 80 proc. warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej i 20 proc. warstwy ścieralnej. Stan zaawansowania prac na chodnikach, ścieżkach rowerowych i ciągach pieszo-rowerowych wynosi 65 proc. Zgodnie z harmonogramem ukończono także dwa ronda na wlotach do Kartuz z kluczowych kierunków tj. od strony Gdańska oraz od strony Wejherowa.

W ramach kontraktu STRABAG przebudowuje drogę wojewódzką 224 od Grzybna do skrzyżowania z ulicą 3-go Maja i buduje nowy odcinek jezdni od skrzyżowania ulic Węglowej i 3-go Maja aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 211 (ul. Gdańska). W ramach kontraktu przebudowie podlega również ul. Węglowa na długości 680 m.

Zaawansowanie prac na budowie obwodnicy Kartuz - Etap I:
- wzmocnienie podłoża na odcinku 5+350 - 5+950 (wymiana gruntów w ilości 34.000 m3) - roboty ziemne - 95% - warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni niebitumicznej - 100 % - warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni bitumicznej - 80 % - warstwa ścieralna nawierzchni jezdni - 20 % - zbiornik retencyjny umocniony kamieniem narzutowym - 100 % - roboty konstrukcyjne nawierzchni i brukarskie na ciągach pieszych i pieszo-rowerowych - 65 %. - roboty wykończeniowe na skarpach, rowach, terenach zielonych - 40 % - mur oporowy
Inwestycja realizowana jest w oparciu o unijny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wartość kontraktu wynosi 14,6 mln PLN netto. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Obwodnica Kartuz to jedna z dwóch tego typu inwestycji prowadzonych przez STRABAG Sp. z o.o. na terenie Kaszub. Drugą jest budowania niemal w tym samym czasie obwodnica Kościerzyny.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij