STRABAG wybuduje obwodnicę Rzepina - Magazyn Autostrady

27.7.2016 r. Spółka STRABAG Infrastruktura Południe podpisała umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na budowę obwodnicy miasta Rzepin.

Obwodnica zlokalizowana jest na terenie gminy Rzepin, w powiecie słubickim, w województwie lubuskim. Prawie w całości przebiega przez teren niezabudowany, z wyjątkiem jej końcowego odcinka o dł. 70 m. Zgodnie z planem będzie też przebiegała w pobliżu obszarów chronionych programem Natura 2000. Od nowej drogi w odległości 2,5 km znajdą się Rynny Jezior Rzepińskich, ok. 4 km zaś Doliny Ilanki, a ok. 6 km Torfowiska Sułowskie.

- Inwestycja ułatwi podróżującym komunikację z autostradą A2, skróci czas dojazdu np. do stolicy i jest naturalną kontynuacją rozwijania sieci dróg powiązanych z autostradami. Jest to kolejna obwodnica wykonywana przez STRABAG. Tylko w ubiegłym roku oddaliśmy do użytku m.in. obwodnicę Raszyna, Nowego Sącza i Gorlic. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji takich dróg przelotowych, jak obwodnica Kościerzyny, Wielunia i Gdowa czy będąca ukończenia obwodnica Kartuz na Pomorzu – mówi Wojciech Trojanowski, członek zarządu STRABAG Sp. z o. o.

Przyszła obwodnica Rzepina to 2,4-kilometrowa droga o parametrach trasy G (ruch główny), jednojezdniowa dwupasmowa o szerokości jezdni 7 m i  2-metrowych poboczach. Jej początkiem będzie rondo na przecięciu z drogą powiatową 1245F w okolicy (ul. Słubnicka), i będzie kończyła się istniejącym, ale rozbudowanym o nowy wjazd rondem w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (ul. Mickiewicza i ul. Okrężna). W jej ciągu powstanie 8 zjazdów asfaltowych na wewnętrzne drogi leśne, które także zostaną poprawione i dostosowane do powiązanej z nimi jezdni obwodnicy. Wykonawca zbuduje też 4 betonowe przepusty pod jezdnią obwodnicy i jezdnią projektowanego ronda oraz przepusty pod zjazdami na drogi leśne. Na całej długości nowej drogi wybudowane zostaną rowy w tym m.in. trawiaste opóźniające zimą spływ wód opadowych i roztopowych. Budowa drogi będzie wiązała się też z przebudową drogi powiatowej nr 1254F, która zyska nową nawierzchnię i rozbudowany układ oświetlenia. Przewidziane jest także wybudowanie przejścia dla małych zwierząt oraz odtworzenie szaty roślinnej w jego okolicy po to by ukierunkować wędrówkę zwierząt właśnie na nie. W projekcie przewidziane jest użycie gatunków traw, bylin, krzewów i drzew lokalnie występujących, w celu wpisania się w naturalną sukcesję na danym obszarze.

W ramach inwestycji zaplanowana została też wymiana i budowa kanalizacji deszczowej, osadniki-separatory, rowy i inne urządzenia konieczne do właściwego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. Ponadto usunięte zostaną kolizje z liniami elektroenergetycznymi, wybudowane oświetlenie, wymienione niektóre słupy linii średniego napięcia i przebudowa sieci telekomunikacyjnych.

Realizacja inwestycji będzie kosztować niespełna 6 mln zł netto, trasa ma powstać najpóźniej do 31 października 2017 r. Inwestycja realizowana jest przy współudziale środków z Unii Europejskiej.

 

Strabag


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij