W Warszawie, 28-29 maja 2015 r., w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja naukowo-techniczna młodych naukowców, która została zorganizowana w ramach 100-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej tej uczelni.

Do głównych celów konferencji, która została podzielona na sześć sesji tematycznych, można zaliczyć m.in.: przedstawienie słuchaczom najnowszych obszarów badań z dziedziny budownictwa, problemów w budownictwie istotnych z punktu widzenia inżynierii lądowej, a także usprawnienie transferu wiedzy pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi. Ponadto konferencja miała na celu integrację młodych naukowców z różnych uczelni i instytucji naukowych, a także uczczenie Jubileuszu 100-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Wiodącą tematyką Interdyscyplinarnych Zagadnień Budownictwa była szeroko rozumiana inżynieria lądowa, która obejmowała tematy związane z budową i eksploatacją budynków i innych obiektów inżynierskich, jednak, jak sama nazwa konferencji wskazuje, najważniejsze było połączenie takich konstrukcji z innymi dziedzinami nauki. Wśród tych dziedzin znalazły się: ochrona środowiska, energetyka, ale także socjologia. Organizatorzy konferencji, a co za tym idzie – prelegenci dużo czasu poświęcili relacji pomiędzy obiektem, technologiami a warunkami życia wokół nich, kulturą orazekonomią ich powstawania.

Poza powyższą tematyką w czasie konferencji były poruszane tematy związane z problematyką materiałów budowlanych, zarządzaniem w budownictwie, a także geotechniką i obiektami komunikacyjnymi. Całość tematyki konferencyjnej była adresowana głównie do młodych naukowców – doktorantów, pracowników uczelni wyższych – którzy w swojej codziennej pracy obracają się wokół zagadnień inżynierii lądowej.

Interdyscyplinarne Zagadnienia Budownictwa zostały objęte Honorowym Patronatem JM Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, Patronatem Zespołu Doradców Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a także branżowych mediów specjalistycznych.

Więcej na stronie: www.izb2015.il.pw.edu.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij