Firma Neurosoft na Dolnym Śląsku zainstalowała pierwsze urządzenia systemu wyłapującego przejazd na czerwonym świetle dla GITD - NeuroCar RedLight.

System wykrywania przejazdów na czerwonym świetle jest dużo bardziej skomplikowany niż np. fotoradary, które po ustawieniu praktycznie od razu rozpoczynają działanie. W przypadku instalacji firmy Neurosoft w różnych miejscach mogą być różne odległości pasów zatrzymywania pojazdów, pasów przejścia dla pieszych i sygnalizatora. To wpływa na to, w jaki sposób system jest montowany i dlatego sam montaż nie jest tożsamy z rozpoczęciem pracy. Po zainstalowaniu sprzętu trzeba go uruchomić, wykonać niezbędne prace serwisowe, sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie – jeśli wszystko jest w porządku, to czeka się na wyznaczony termin odbioru punktu i dopiero wówczas system zostaje uruchomiony.

Punkt pomiarowy w systemie NeuroCar RedLight składa się z dwóch typów kamer. Jedna z nich to kamera pomiarowa, montowana na wysięgniku sygnalizatora świateł. Obserwuje ona pole linii warunkowego zatrzymywania się - znak poziomy P-14.

Pole pomiarowe pozwala zidentyfikować pojazd i wykonać zdjęcie frontu pojazdu z widoczną tablicą rejestracyjną, które jest potem poddawane analizie rozpoznawania numerów rejestracyjnych, kategorii  i marki pojazdu. Druga kamera jest tzw. kamerą poglądową. Jej funkcją jest obserwowanie sygnalizatora i sytuacji na skrzyżowaniu, gdy następuje zmiana światła na czerwone, impuls z tej kamery wysyłany jest do kolejnego elementu systemu - sterownika. Kamera poglądowa prowadzi  detekcję zdarzeń „patrząc” od tyłu pojazdu.

Prócz samych kamer na skrzyżowaniu montowany jest także sterownik, czyli komputer z oprogramowaniem - urządzenie, które pozwala dokonać analityki w punkcie pomiarowym i wysłać dowód wykroczenia w czasie rzeczywistym. Kolejnym elementem systemu jest moduł komunikacyjny. W przypadku systemu dla GITD wykorzystuje się głównie transmisję GSM, ale czasem są to światłowody, czasem Ethernet. Urządzenia są przygotowane do transmisji wszystkimi dostępnymi mediami. W dodatku w przypadku transmisji GSM w niektórych instalacjach montowane są po dwie karty, by w razie zaniku transmisji jednego operatora, móc skorzystać z innego. Dodatkowo zanik transmisji nie przeszkadza w przesłaniu dowodów wykroczeń. One zostaną zebrane w paczkę danych w urządzeniu i wysłane, gdy nastąpi nawiązanie łączności. Instalacja w punkcie pomiarowym obejmuje również moduł zdalnego sterowania urządzeniem, które w zależności od potrzeby umożliwia wyłączenie bądź włączenie urządzenia.

Dzięki kamerom otrzymywany jest wideo streaming i jeśli pojawia się w polu pomiarowym obiekt, następuje jego automatyczna detekcja. Może być ona oparta na pozycji tablicy rejestracyjnej. Wówczas system otrzymuje informację, że w polu pojawił się pojazd. Może też być uruchomiona tzw. wirtualna pętla, która rejestruje wszystkie obiekty. Oba sposoby mogą działać naprzemiennie. Gdy jest informacja o detekcji zajętości pola, system wybiera najlepszą klatkę obrazu, czyli taką, która według algorytmu będzie miała najlepszą jakość obrazu do przeprowadzenia procesu identyfikacji. To pozwala upewnić się, że dalsza analiza będzie poprawna. W następnej kolejności ze zdjęcia odczytywany jest numer rejestracyjny pojazdu, rozpoznawana jest klasa pojazdu, kolor, marka i model. System określa też, tzw. pewność rozpoznania, by możliwym było kierowanie przypadków wątpliwych do obsługi manualnej. Z kolei obraz z kamery poglądowej też jest odpowiednio parametryzowany. Na wygenerowaną specjalnie siatkę pola pomiarowego nakładane są poszczególne warstwy obrazu.

W przypadkach gdy instalacje zakupują samorządy dane z wykroczeniami spływają zawsze do straży miejskich. W Polsce istnieje kilka programów do obsługi wykroczeń, które zdominowały rynek. Pozwalają one strażom obsługiwać nie tylko wykroczenia na drogach, ale też np. dotyczące złego parkowania czy wykroczeń przeciw ustawie śmieciowej.  Ten system rejestracji przejazdów na czerwonym świetle z niektórymi z tych programów już jest zintegrowany, z innymi łatwo można go zintegrować. Firma ze swojej strony zapewnia dodatkowe usługi np. przeszukiwanie bazy w przypadku skradzionego pojazdu oraz możliwość zdalnej obsługi urządzeń i zbieranie informacji analityczno-statystycznych.

Każdy dowód wykroczenia jest szyfrowany za pomocą dwóch narzędzi równolegle: specjalnym modułem sprzętowym, a dodatkowo przy użyciu modułu kryptograficznego w formie oprogramowana. Dane po dostarczeniu dodatkowo są weryfikowane za pomocą klucza odkodowującego i potwierdzającego nienaruszoną integralność przesłanego pliku. Nie ma możliwości przechwycenia tych danych.

Serwis systemu określany jest zazwyczaj w dokumentach przetargowych. Określone są czasy reakcji, gdyby pojawiły się nieprawidłowości. Wyznacza się też czasową inspekcję wizualną w konkretnej lokalizacji. Jeśli zaś chodzi o podejście ze strony firmy, stosowana jest zasada, że należy kupować tak dobre podzespoły, by wymagały jak najmniej serwisowania. Z rynku wybierane są komponenty, które sprawdzają się w pracy w pasie drogowym - kamer i komputerów, których bezusterkową pracę wylicza się na okres 5-7 lat.

Dodatkowe informacje na temat systemu na stronie: www.neurosoft.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij